מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקט ביצוע - פארק המטוס

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית קרית שמונה | סכום תקצוב: 1,930,000 ש"ח

​הקמת פארק טבע עירוני – "פארק המטוס" בתחומי העיר קריית שמונה, בצמוד לנחל העיון ובסמוך לפארק הטכנולוגי.

 

 
gov