פרויקט תכנון - אגמון פולג

אושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית חוף השרון | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח

​שיקום אקולוגי של מקווה המים תוך שיפור בתי הגידול השונים ותמיכה במגוון החי והצומח שבמרחב הלח.

 

 
gov