קרן לשמירה על שטחים פתוחים

 

 

פרויקט ביצוע - נחל רקת - פיתוח שטח ציבורי פתוח, פארק טבע עירוני

אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית טבריה | סכום תקצוב: 2,560,000 ש"ח

​פיתוח שטח פתוח לאורכו של נחל רקת, הכולל פארק טבע עירוני שיוקם תוך שמירה על ערכים קיימים, שיקום ערכי טבע שאבדו ופיתוח ערכים נופיים-חברתיים חדשים.

 

 
gov