פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - חסימה וגידור השטח המיועד לגן לאומי גבעות הכורכר נס ציונהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_nes_tsiona.aspxפרויקט תכנון - חסימה וגידור השטח המיועד לגן לאומי גבעות הכורכר נס ציונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית נס ציונה | סכום תקצוב: 774,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_DirCHanaFrompoortoriches.aspxפרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית דיר חנא | סכום תקצוב: 4,210,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תכנון פארק בשכונה 8https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_lakiya.aspxפרויקט תכנון - תכנון פארק בשכונה 8הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית לקייה | סכום תקצוב: 200,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פרויקט שדרוג חניון אירוס הגלבועhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_irus_hagilboa.aspxפרויקט תכנון - פרויקט שדרוג חניון אירוס הגלבועהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 299,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פארק רצועת הנופשhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_park_ramat_hasharon.aspxפרויקט תכנון - פארק רצועת הנופשהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות מקרקעי ישראל | סכום תקצוב: 450,000 ש"ח
פרויקט תכנון - מסדרון אקולוגי חוצה ציר המושבותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EcoPassColonies.aspxפרויקט תכנון - מסדרון אקולוגי חוצה ציר המושבותאושר במסגרת: קול קורא 20113 | גוף מגיש: בנימינה - גבעת עדה | סכום תקצוב: 600,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גליל תחתוןhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_galil_tachton.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים במרחב המועצה האזורית גליל תחתוןהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל תחתון | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום פארק נחל המורהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_hamore_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום פארק נחל המורההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית עפולה | סכום תקצוב: 2,113,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי, נופי ותיירותי נחל חרודhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_harod_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי, נופי ותיירותי נחל חרודהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי | סכום תקצוב: 2,473,600 ש"ח

gov