פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק קהילתי נחל חוה מערב מצפה רמוןhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_WestHavaCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק קהילתי נחל חוה מערב מצפה רמוןאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית מצפה רמון | סכום תקצוב: 1,160,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_carmel_park.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםהוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שכונת השחר דימונהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_dimona_hashachar.aspxפרויקט תכנון - שכונת השחר דימונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: ערים - חברה לפיתוח עירוני | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שבילים לאורך נחל הדר בהוד השרוןhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HadarCreekHodHasharon.aspxפרויקט ביצוע - שבילים לאורך נחל הדר בהוד השרוןאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית הוד השרון | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NetivotBohu.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: נתיבות | סכום תקצוב: 4,500,000 ש"ח
פרויקט תכנון - עבודות ניקוי ותחזוקה של מפגעי פסולתhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_ZarzirCleaningOfGarbage.aspxפרויקט תכנון - עבודות ניקוי ותחזוקה של מפגעי פסולתאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית זרזיר | סכום תקצוב: 1,500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל גדורהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_GdoraCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל גדורהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית קרית ביאליק | סכום תקצוב: 3,700,000 ש"ח
פרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HerdingGroundsLimits.aspxפרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח

gov