פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_carmel_park.aspxפרויקט תכנון וביצוע - פרויקט אינטגרטיבי לשיפור שבילי ומתקני פארק הכרמל והסניטציה בחניוניםהוגש במסגרת: קול קורא 2015-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב ל-3 שנים: 2,721,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - חסימה וגידור השטח המיועד לגן לאומי גבעות הכורכר נס ציונהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_nes_tsiona.aspxפרויקט תכנון - חסימה וגידור השטח המיועד לגן לאומי גבעות הכורכר נס ציונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית נס ציונה | סכום תקצוב: 774,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BeerShevaCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית באר שבע | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BneiShimonCleaning.aspxפרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NetivotBohu.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: נתיבות | סכום תקצוב: 4,500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק שדרותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_SderotPark.aspxפרויקט ביצוע - פארק שדרותאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית שדרות | סכום תקצוב: 3,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פארק אקולוגי באגם ברוךhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EcoParkBlessedLake.aspxפרויקט תכנון - פארק אקולוגי באגם ברוךאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים קישון | סכום תקצוב: 700,000 ש"ח
פרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HerdingGroundsLimits.aspxפרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח

gov