מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פארק אור יהודה ושימור נחל איילוןhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_ayalon_creek.aspxפרויקט תכנון - פארק אור יהודה ושימור נחל איילוןהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית אור יהודה | סכום תקצוב: 850,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תכנון וביצוע פינוי הר הפסולת בדרום אור יהודהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_SouthOrYehudaGarbageMountRemoval.aspxפרויקט תכנון - תכנון וביצוע פינוי הר הפסולת בדרום אור יהודהאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית אור יהודה | סכום תקצוב: 426,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שיקום ושימור שטחים פתוחים רצועת מוביל המים הארצי אל טירהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_movilTira.aspxפרויקט ביצוע - שיקום ושימור שטחים פתוחים רצועת מוביל המים הארצי אל טירהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית אל טירה | סכום תקצוב: 1,500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NetivotBohu.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: נתיבות | סכום תקצוב: 4,500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שימור עטלפי חרקים חמת גדרhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HamatGaderBats.aspxפרויקט ביצוע - שימור עטלפי חרקים חמת גדראושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 675,000 ש"ח
פרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HerdingGroundsLimits.aspxפרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום נחל חסד (ערד)https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_hesed_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום נחל חסד (ערד)הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית ערד | סכום תקצוב: 900,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שביל האור - שביל מחוף אל חוףhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LightTrale.aspxפרויקט ביצוע - שביל האור - שביל מחוף אל חוףאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: חוף אשקלון | סכום תקצוב: 2,257,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פרויקט יער השלוםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_PeaceForest.aspxפרויקט ביצוע - פרויקט יער השלוםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: פיתוח מזרח ירושלים | סכום תקצוב: 3,977,000 ש"ח

gov