פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק שדרותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_SderotPark.aspxפרויקט ביצוע - פארק שדרותאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית שדרות | סכום תקצוב: 3,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל גדורהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_GdoraCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל גדורהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית קרית ביאליק | סכום תקצוב: 3,700,000 ש"ח
אזור נופש מטרופוליני נורדיהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_ResortNordia.aspxאזור נופש מטרופוליני נורדיהאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שביל עמק המעיינותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_ValleyofCreeks.aspxפרויקט ביצוע - שביל עמק המעיינותאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה אזורית עמק המעיינות | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאןhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_turan.aspxפרויקט תכנון - שיקום מעיין עין טורעאןהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית טורעאן | סכום תקצוב: 613,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי בנחל ציפורי - טיילת כעבייהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EcoRestoreZipporiCreekKaabiye.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי בנחל ציפורי - טיילת כעבייהאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית כעבייה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - מקוה ישראל "בית חינוך לתקוות ראשונים"https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_MikveIsraelBeitChinuch.aspxפרויקט תכנון - מקוה ישראל "בית חינוך לתקוות ראשונים"אושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מקווה ישראל | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום ושימור שטחים פתוחים ואתרי מורשת ביסוד המעלהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_OpenSpacesRestoreAndReserveYesodHamaala.aspxפרויקט תכנון - שיקום ושימור שטחים פתוחים ואתרי מורשת ביסוד המעלהאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה מקומית יסוד המעלה | סכום תקצוב: 900,000 ש"ח

gov