פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - שכונת השחר דימונהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_dimona_hashachar.aspxפרויקט תכנון - שכונת השחר דימונההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: ערים - חברה לפיתוח עירוני | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NetivotBohu.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: נתיבות | סכום תקצוב: 4,500,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום נחל חסד (ערד)https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_hesed_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום נחל חסד (ערד)הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית ערד | סכום תקצוב: 900,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום פארק נחל המורהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_hamore_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום פארק נחל המורההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית עפולה | סכום תקצוב: 2,113,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שביל נחל רבה - ראש העיןhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_RavaCreekRoshHaain.aspxפרויקט ביצוע - שביל נחל רבה - ראש העיןאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית ראש העין | סכום תקצוב: 720,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - צמצום התפשטות המין פולש שיטה כחלחלה בהרי יהודהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BlueishShitaStop.aspxפרויקט ביצוע - צמצום התפשטות המין פולש שיטה כחלחלה בהרי יהודהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד הגנת הסביבה | סכום תקצוב: 1,500,000 ש"ח
פרויקט תכנון - הרחבת רצועות נחל לצורך שיקום הידרולוגי ואקולוגי של נחלים באגנים חקלאייםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_creeks_restoration.aspxפרויקט תכנון - הרחבת רצועות נחל לצורך שיקום הידרולוגי ואקולוגי של נחלים באגנים חקלאייםהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 600,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי של התעלה המזרחית בעמק החולה - מקטע דרומיhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EasternCanalHahulaValley.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי של התעלה המזרחית בעמק החולה - מקטע דרומיאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל עליון | סכום תקצוב: 1,400,000 ש"ח
פרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HaifaRavins.aspxפרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפהאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית חיפה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח

gov