פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום פארק נחל המורהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_hamore_creek.aspxפרויקט תכנון - שיקום פארק נחל המורההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית עפולה | סכום תקצוב: 2,113,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק אל מל בקעת סח'נין - נחל חילזוןhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NachalChilazon.aspxפרויקט ביצוע - פארק אל מל בקעת סח'נין - נחל חילזוןאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית סחנין | סכום תקצוב: 4,200,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שמורת טבע נחל תבור - תוכנית טיפול והסדרת השמורה למטייליםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_TavorCreekTravelers.aspxפרויקט ביצוע - שמורת טבע נחל תבור - תוכנית טיפול והסדרת השמורה למטייליםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 792,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BneiShimonCleaning.aspxפרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל גדורהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_GdoraCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל גדורהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית קרית ביאליק | סכום תקצוב: 3,700,000 ש"ח
פרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HerdingGroundsLimits.aspxפרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שביל האור - שביל מחוף אל חוףhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LightTrale.aspxפרויקט ביצוע - שביל האור - שביל מחוף אל חוףאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: חוף אשקלון | סכום תקצוב: 2,257,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פרויקט יער השלוםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_PeaceForest.aspxפרויקט ביצוע - פרויקט יער השלוםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: פיתוח מזרח ירושלים | סכום תקצוב: 3,977,000 ש"ח

gov