פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שיקום אקולוגי של התעלה המזרחית בעמק החולה - מקטע דרומיhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EasternCanalHahulaValley.aspxפרויקט תכנון - שיקום אקולוגי של התעלה המזרחית בעמק החולה - מקטע דרומיאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל עליון | סכום תקצוב: 1,400,000 ש"ח
רכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_LandPurchase.aspxרכישת קרקע - בנק הרכישות של רשות הטבע והגניםאושר במסגרת: קול קורא 2014-2013 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב לשנתיים: 12,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HerdingGroundsLimits.aspxפרויקט תכנון - קביעת כושר נשיאה לשטחי המרעהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: משרד החקלאות ופיתוח הכפר | סכום תקצוב: 500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_DirCHanaFrompoortoriches.aspxפרויקט ביצוע - בקעת דיר חנא - מהזנחה להצלחהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה מקומית דיר חנא | סכום תקצוב: 4,210,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פיתוח וניקיון שטחים פתוחים במזרח העיר רחובותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rechovot.aspxפרויקט תכנון - פיתוח וניקיון שטחים פתוחים במזרח העיר רחובותהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: עיריית רחובות | סכום תקצוב: 1,748,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BneiShimonCleaning.aspxפרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק שדרותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_SderotPark.aspxפרויקט ביצוע - פארק שדרותאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית שדרות | סכום תקצוב: 3,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - אגמון פולגhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_AgamonPoleg.aspxפרויקט תכנון - אגמון פולגאושר במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית חוף השרון | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - פארק אקולוגי באגם ברוךhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_EcoParkBlessedLake.aspxפרויקט תכנון - פארק אקולוגי באגם ברוךאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות ניקוז ונחלים קישון | סכום תקצוב: 700,000 ש"ח

gov