פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BeerShevaCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל באר שבעאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית באר שבע | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BneiShimonCleaning.aspxפרויקט ביצוע - ניקוי שטחים פתוחיםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: בני שמעון | ​סכום תקצוב: 189,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NetivotBohu.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: נתיבות | סכום תקצוב: 4,500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - גיא בן הינוםhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_BenHinom.aspxפרויקט ביצוע - גיא בן הינוםאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: הרשות לפיתוח ירושלים | סכום תקצוב: 6,000,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק המטוסhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_AirplanePark.aspxפרויקט ביצוע - פארק המטוסאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית קרית שמונה | סכום תקצוב: 1,930,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל גדורהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_GdoraCreek.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל גדורהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית קרית ביאליק | סכום תקצוב: 3,700,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תכנון, שיקום, שימור ופיתוח תל קדשhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_tel_kadesh.aspxפרויקט תכנון - תכנון, שיקום, שימור ופיתוח תל קדשהוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 1,163,000 ש"ח
פרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_KnaanRazimLimonim.aspxפרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית צפת | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_rabin_road.aspxפרויקט תכנון - שביל "דרך יצחק רבין"הוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: מועצה אזורית עמק הירדן | סכום תקצוב: 582,000 ש"ח

gov