פרויקטים של הקרן לשמירה על שטחים פתוחים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

פרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/project_karney_chitin.aspxפרויקט תכנון - גן לאומי קרני חיטין - תוכנית הסדרה והנגשההוגש במסגרת: קול קורא 2015 | גוף מגיש: רשות הטבע והגנים | סכום תקצוב: 815,000 ש"ח
פרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'https://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_KnaanRazimLimonim.aspxפרויקט תכנון - צפת - יער רמת רזים-לימונים שלב א'אושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית צפת | סכום תקצוב: 300,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NetivotBohu.aspxפרויקט ביצוע - פארק נחל בוהו - נתיבותאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: נתיבות | סכום תקצוב: 4,500,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - שיקום ופיתוח אזור נופש ופנאי - אגם מונפורטhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_MonfortLakeResort.aspxפרויקט ביצוע - שיקום ופיתוח אזור נופש ופנאי - אגם מונפורטאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית מעלות-תרשיחא | סכום תקצוב: 2,000,000 ש"ח
פרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים הגליל העליוןhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_OpenSpacesFatherPlanUpperGalilee.aspxפרויקט תכנון - תוכנית אב לשטחים פתוחים הגליל העליוןאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: מועצה אזורית גליל עליון | סכום תקצוב: 400,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פרויקט גידור אזורים ערכיים למניעת פגיעה בערכי טבע - בסיס נבטים | סכום תקצוב: 930,000 ש"חhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_NevatimFencing.aspxפרויקט ביצוע - פרויקט גידור אזורים ערכיים למניעת פגיעה בערכי טבע - בסיס נבטים | סכום תקצוב: 930,000 ש"חאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: רשות טבע והגנים
פרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_HaifaRavins.aspxפרויקט תכנון - הכנת תוכנית אב לוואדיות אגן הכרמל בחיפהאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: עיריית חיפה | סכום תקצוב: 1,000,000 ש"ח
סקרים - סקר בצפון הנגבhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_surveysNorthNegev.aspxסקרים - סקר בצפון הנגבאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: רמ"י בשיתוף המשרד להגנת הסביבה | סכום תקצוב: 350,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פרויקט פארק בן גוריון דימונהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_DimonaBenGurionPark.aspxפרויקט ביצוע - פרויקט פארק בן גוריון דימונהאושר במסגרת: קול קורא 2014 | גוף מגיש: עיריית דימונה | סכום תקצוב: 2,040,000 ש"ח
פרויקט ביצוע - פארק שקמהhttps://land.gov.il/Land_Policy/Keren/Pages/Project_Shikma.aspxפרויקט ביצוע - פארק שקמהאושר במסגרת: קול קורא 2013 | גוף מגיש: מינהלת פארק שקמה ע"י רשות ניקוז שקמה בשור | סכום תקצוב: 1,400,000 ש"ח

gov