דפי מידע

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

דפי מידע

​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת מטעם המדינה את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. במסגרת תפקידיה אמונה רמ"י על הקצאת מקרקעין למטרות ולייעודים שונים, שמירה על הקרקע, מתן שירותים לבעלי הזכויות ועוד. במסגרת הרפורמה פועלת הרשות להנגשת המידע לציבור ולהסדרה ולפישוט של תהליכי העבודה.


פעולותיה של רמ"י מגוונות ומכילות קשת רחבה של נושאים ותחומים. לצורך קבלת מידע ביחס לפעולות שמבצעת הרשות​, וכדי לייעל את השירות, להלן דפי מידע המספקים הסבר קצר על הפעולות שמבצעת רמ"י ועל אופן הגשת הבקשה לרמ"י, כולל רשימת המסמכים שיש להגיש.

מידע זה נועד לסייע לבעלי זכויות במקרקעין, כגון חוכר​ים​, אגודות חקלאיות, מוסדות, רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים, לבצע פעולות שונות במקרקעין, וכן למעוניינים בקבלת הקצאת קרקע למטרות שונות שלא באמצעות מכרז, על פי סעיפי הפטור בחוק חובת המכרזים.

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני​: 5575* / 03-9533333.​


 
תוצאות 40-31 מתוך 47 תוצאות

  |   הקצאות בפטור ממכרז | שימושים חקלאיים   |   20/08/2015
בקשה להרשאה לשימוש בקרקע חקלאית לזמן קצר למטרת מרעה ולמטרת עיבוד עונתי
  |   רישום | בעלות | שימושים חקלאיים | חוזים לדורות   |   04/08/2015
שיוך דירה פרטני יח"ד אחת בקיבוץ או במושב שיתופי - לפי החלטות מועצה מספר 692 ו-751
  |   היוון | חכירה | מגורים | תעסוקה | מוסדות ציבור   |   10/01/2019
היוון או חידוש יובל חכירה בנכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור במגזר העירוני
  |   מגורים | הקצאות בפטור ממכרז | מכרזי מקרקעין   |   30/12/2018
הקצאת קרקע משלימה לצורך קידום מיזם התחדשות עירונית
  |   הקצאות בפטור ממכרז | הרחבות | מגורים | שימושים חקלאיים   |   19/08/2015
בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז לבנייה למגורים במסגרת הרחבה
  |   מגורים | נחלה | משק עזר | שימושים חקלאיים | העברת זכויות   |   11/02/2019
העברת זכויות במגזר החקלאי (נחלה, משקי עזר, שטחי עיבוד ותעסוקה במשבצת)
gov