דפי מידע

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

דפי מידע

​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת מטעם המדינה את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. במסגרת תפקידיה אמונה רמ"י על הקצאת מקרקעין למטרות ולייעודים שונים, שמירה על הקרקע, מתן שירותים לבעלי הזכויות ועוד. במסגרת הרפורמה פועלת הרשות להנגשת המידע לציבור ולהסדרה ולפישוט של תהליכי העבודה.


פעולותיה של רמ"י מגוונות ומכילות קשת רחבה של נושאים ותחומים. לצורך קבלת מידע ביחס לפעולות שמבצעת הרשות​, וכדי לייעל את השירות, להלן דפי מידע המספקים הסבר קצר על הפעולות שמבצעת רמ"י ועל אופן הגשת הבקשה לרמ"י, כולל רשימת המסמכים שיש להגיש.

מידע זה נועד לסייע לבעלי זכויות במקרקעין, כגון חוכר​ים​, אגודות חקלאיות, מוסדות, רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים, לבצע פעולות שונות במקרקעין, וכן למעוניינים בקבלת הקצאת קרקע למטרות שונות שלא באמצעות מכרז, על פי סעיפי הפטור בחוק חובת המכרזים.

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני​: 5575* / 03-9533333.​


 
תוצאות 30-21 מתוך 47 תוצאות

  |   מדיניות | הפקעות ופיצויים | שירותים   |   16/08/2015
בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943
  |   הקצאות בפטור ממכרז | הרשאות | מחצבות | שירותים   |   23/08/2015
בקשה להרשאה זמנית לחיפוש ולחקירת משאבי טבע / הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך הפקת משאבי טבע
  |   הקצאות בפטור ממכרז | מדיניות | שירותים   |   20/08/2015
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - מתקני תקשורת
  |   הקצאות בפטור ממכרז | מוסדות ציבור | שירותים   |   25/08/2015
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת
  |   הקצאות בפטור ממכרז | אזורי עדיפות לאומית | תעשייה ומסחר | שירותים   |   24/08/2015
הקצאת מגרש בפטור ממכרז לתעשייה ומלאכה לרבות מבנים להשכרה בקו עימות ובאזור עדיפות לאומית א' והרחבת מפעל
  |   הקצאות בפטור ממכרז | מוסדות ציבור | שירותים   |   23/08/2015
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח
  |   רישום | בעלות | לשכת רישום מקרקעין - טאבו   |   02/08/2018
פעולות לצורך רישום או עדכון זכויות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)
gov