דפי מידע

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

דפי מידע

​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת מטעם המדינה את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. במסגרת תפקידיה אמונה רמ"י על הקצאת מקרקעין למטרות ולייעודים שונים, שמירה על הקרקע, מתן שירותים לבעלי הזכויות ועוד. במסגרת הרפורמה פועלת הרשות להנגשת המידע לציבור ולהסדרה ולפישוט של תהליכי העבודה.


פעולותיה של רמ"י מגוונות ומכילות קשת רחבה של נושאים ותחומים. לצורך קבלת מידע ביחס לפעולות שמבצעת הרשות​, וכדי לייעל את השירות, להלן דפי מידע המספקים הסבר קצר על הפעולות שמבצעת רמ"י ועל אופן הגשת הבקשה לרמ"י, כולל רשימת המסמכים שיש להגיש.

מידע זה נועד לסייע לבעלי זכויות במקרקעין, כגון חוכר​ים​, אגודות חקלאיות, מוסדות, רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים, לבצע פעולות שונות במקרקעין, וכן למעוניינים בקבלת הקצאת קרקע למטרות שונות שלא באמצעות מכרז, על פי סעיפי הפטור בחוק חובת המכרזים.

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני​: 5575* / 03-9533333.​


 
תוצאות 20-11 מתוך 47 תוצאות

  |   חוזה | חכירה | פיתוח | בנייה   |   13/09/2018
מתן ארכה להסכם פיתוח או למועדי השלמת בנייה בחוזה חכירה
  |   שימושים חקלאיים | הרשאות   |   23/05/2017
בקשה למתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים
  |   מדיניות | שימושים חקלאיים | תעשייה ומסחר   |   31/05/2016
הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים
  |   הקצאות בפטור ממכרז | נחלה | שימושים חקלאיים | מגורים   |   26/08/2015
איוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים
  |   בעלות | רישום | עסקות   |   20/03/2018
בקשה לרכישת זכות הבעלות במקרקעין
  |   הקצאות בפטור ממכרז | שירותים   |   19/08/2015
בקשה להקצאת קרקע למשרד ממשלתי
  |   הקצאות בפטור ממכרז | שימושים חקלאיים   |   18/08/2015
בקשה להקצאת קרקע חקלאית לזמן ארוך (מטעים וחממות)
  |   רישום | בעלות | משכנתא   |   14/05/2018
בקשה למתן או לביטול כתב התחייבות לרישום משכנתא
gov