דפי מידע

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

דפי מידע

​רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת מטעם המדינה את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח והקרן הקיימת לישראל. במסגרת תפקידיה אמונה רמ"י על הקצאת מקרקעין למטרות ולייעודים שונים, שמירה על הקרקע, מתן שירותים לבעלי הזכויות ועוד. במסגרת הרפורמה פועלת הרשות להנגשת המידע לציבור ולהסדרה ולפישוט של תהליכי העבודה.

פעולותיה של רמ"י מגוונות ומכילות קשת רחבה של נושאים ותחומים. לצורך קבלת מידע ביחס לפעולות שמבצעת הרשות​, וכדי לייעל את השירות, להלן דפי מידע המספקים הסבר קצר על הפעולות שמבצעת רמ"י ועל אופן הגשת הבקשה לרמ"י, כולל רשימת המסמכים שיש להגיש.

מידע זה נועד לסייע לבעלי זכויות במקרקעין, כגון חוכר​ים​, אגודות חקלאיות, מוסדות, רשויות מקומיות או משרדים ממשלתיים, לבצע פעולות שונות במקרקעין, וכן למעוניינים בקבלת הקצאת קרקע למטרות שונות שלא באמצעות מכרז, על פי סעיפי הפטור בחוק חובת המכרזים.

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות למוקד הטלפוני​: 5575* / 03-9533333.​

 
תוצאות 10-1 מתוך 29 תוצאות

  |   תעסוקה | מוסדות ציבור | תוספת בנייה | מגורים   |   01/01/2018
בקשה לתוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד) בתעסוקה ובמוסדות ציבור
  |   הקצאות בפטור ממכרז | שירותים   |   30/07/2015
בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - נימוקים מיוחדים
  |   בעלות | רישום   |   27/12/2015
רישום/תיקון/ביטול צו בית משותף
  |   שומה | שירותים   |   19/03/2018
בקשה להגשת השגה על שומת מקרקעין
  |   הרשאות | מחצבות | הקצאות בפטור ממכרז | שירותים   |   24/08/2015
בקשה לפינוי עודפי עפר וחפירה בפטור ממכרז
  |   חוזה | חכירה | פיתוח | בנייה   |   13/09/2018
מתן ארכה להסכם פיתוח או למועדי השלמת בנייה בחוזה חכירה
  |   בעלות | רישום | עסקות   |   20/03/2018
בקשה לרכישת זכות הבעלות במקרקעין
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון