מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

אגף עסקות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​אגף עסקות מתמקד בביצוע פעילות עסקית ארצית מול יזמים פרטיים, רשויות מקומיות גורמים ממשלתיים ועוד. באגף מטפלים בעסקות במקרקעין בפטור ממכרז. כמו כן האגף מטפל בעסקות מיוחדות ומורכבות, בתיאום ובשילוב עם גורמים חיצוניים ועם המרחבים השונים.

תהליכי ביצוע העסקה מתייעלים כיום באמצעות צוותי קידום עסקות מקצועיים, המלווים את העסקה מתחילת התהליך ועד סופו, כולל אחריות לעמידה בלוחות זמנים,פישוט תהליכים והרחבת סמכויות אישור וחתימה לצורך ייעול וזירוז תהליכים. 

פעולות האגף

 • ניהול ועדות עסקות במסלול הירוק ​ובמסלול הא​דום.

 • פיתוח התורה המקצועית והענקת תמיכה מקצועית ומנהלית ומתן הנחיות מקצועיות וייעוץ למרחבים ולצוותי העסקות.

 • אפיון והטמעת תהליכים ונהלים במערכת הממוחשבת, לרבות מתן מענה לבעיות שוטפות.

 • ניהול בקרה על עסקות המאו​שרות ברמת המרחבים העסקיים.

 • ניהול הסכמי הגג ועסקות מקרקעין בפטור ממכרז מול משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, רשויות מקומיות ותאגידים סטטוטוריים.  

 • ניהול חברות המנהלות את נכסי רשו​ת​ הפיתוח (עמידר והחברה לפיתוח עכו).

 • ניהול הממשק מול משרד הבינוי בכל הקשור לדיור ציבורי.       

 • ניהול הממשק מול משרד הכלכלה ומול משרד התיירות.

 • ניהול עסקות מול גופי תשתיות.

 • ניהול עסקות בפטור במחצבות.

 • פיקוח על פינויים מקרקעות ומנכסים.

 • ניהול עסקות חליפין, רכישות, פיצויים והפקעות.

 • ניהול ועדות הפקעות שר אוצר ונכסי נפקדים.

 

 

 

 

 

​​מזוז אריאל

מנהל אגף בכיר עסקות​

כתובת רח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​
טלפון 073-3426193

gov