מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

אגף שיווק ומכרזים

​​​​​​אגף שיווק ומכרזים אחראי על שיווק קרקע בייעוד למגורים, לתעסוקה ולמחצבות, הן במכרזים פומביים והן בפטור ממכרז. שיווק הקרקעות הוא מעיקרי תפקידיה של רשות מקרקעי ישראל. הדבר מוצא את ביטויו בהחלטת ממשלה מס' 119 מיום 12.5.2009 ובהחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1185 מיום 28.12.2009 בדבר הרפורמה במקרקעין: "המטרה לעמוד ביעדים שהוצבו על ידי הממשלה ולהרבות ככל האפשר בשיווק קרקע בייעוד מגורים, תעסוקה ותיירות. היעד המרכזי שנקבע לרפורמה במקרקעי ישראל הוא עמידה ביעדי השיווק בכלל ולמגורים בפרט."
​אגף שיווק ומכרזים גייס את כל המערכות העוסקות בתחום מורכב זה במטה הרשות ובמרחבים כדי לעמוד ביעדים הללו.

יעד ממשלת ישראל לשנת 2014 עמד על 42,000 יחידות דיור (במכרז ובפטור ממכרז) ו-25,000 עסקות מאושרות.
רשות מקרקעי ישראל שיווקה בשנת 2014:

43,156 יחידות דיור במכרזים פומביים.

7,395 יחידות דיור בהקצאה בפטור ממכרז.

29,364 יחידות דיור עסקות מאושרות.

אגף שיווק ומכרזים מוביל נושאים אלה ונושאים אחרים שתכליתם עמידה ביעדי השיווק למגורים, לתעסוקה ולתיירות, בניסיון להביא לידי הגדלת ההיצע למגורים ולידי הורדת מחירי הדיור בישראל.​

 פעילות האגף

  • איתור קרקע זמינה לשיווק בתוכניות​ שאושרו על ידי מוסדות התכנון.

  • שיתוף פעולה עם אנשי התכנון והפיתוח ברשות לצורך הסרת חסמי תכנון ופיתוח לקראת אישור תוכניות במוסדות התכנון ומימושן בפועל.

  • ניהול משא ומתן עם רשויות מקומיות ותאגידי מים וביוב ועדכון החלטות המועצה בנושא לשם קידום הסדרי פיתוח של תשתיות ציבוריות, המהווים תנאי הכרחי לשיווק ולמימוש בנייה.

  • חתימה על הסכמי גג וניהול משא ומתן לחתימה עם רשויות נוספות.

  • גיוס מקורות תקציביים הדרושים להסרת חסמי שיווק והעמדת הכספים הדרושים כקדמי מימון לפיתוח תשתיות ציבוריות.

  • ביצוע עסקות הקצאה למעונות סטודנטים ועדכון החלטת מועצת מקרקעי ישראל בעניין.

  • ניצול יעיל של קרקע, לרבות תיאום עם הרשויות המקומיות לייזום שינויי ייעוד.

  • פדיון זכויות בקרקע חקלאית ששינתה את ייעודה והשבת הקרקע לחזקת הרשות - מהלך שהוא תנאי לשיווקה של הקרקע.

  • שכלול ושיפור מנגנון השיווק, לרבות עדכון החלטות מועצה ומתן תמריצים לסיום בנייה.

  • שכלול שיטות השיווק והמכרזים, לרבות מכרזי ייזום ושיווק דיור להשכרה.

 

 

 

 

 

​​דגני אילן

מנהל אגף בכיר שיווק ומכרזים

כתובת רח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​

טלפון 073-3426194

gov