מבנה ארגוני

 

 

 

המבנה הארגוני של הרשות

​​​​​​​​​​​​​בראש רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) עומד מנהל רמ"י, הממונה על ידי ראש הממשלה והשרים לתקופת כהונה בת חמש שנים. מנהל הרשות כפוף ישירות לשר הבינוי והשיכון, ועובדי הרשות הם עובדי מדינה.

 
gov