מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

החטיבה העסקית

​​​​​​​​​​​​​​​החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לוקחת חלק מהותי ומרכזי בפעילותה של הרשות, בייחוד לנוכח החשיבות הלאומית הרבה שמייחסת הממשלה לפעילות בשוק הדיור בעידן משבר הדיור. החטיבה פועלת ליצירת פתרונות החל בשלב הייזום, דרך תכנון ופיתוח וכלה בשיווק בפועל של יחידות דיור בהתאם להחלטות הממשלה ולמדיניותה, ההולמים את צורכי המשק בהווה ובעתיד.

החטיבה עוסקת במגוון רחב של עסקות וסוגי שימוש בקרקע, בתחומי המגורים, החקלאות, התעשייה, המסחר התיירות ועוד, באופן יעיל ומקצועי ובהתאם למדיניות הממשלה ולהחלטות מועצת מקרקעי ישראל. היא פועלת בשיתוף פעולה מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי לשם פיתוח וקידום שיווק רחב היקף של קרקעות ברחבי המדינה, בין היתר באמצעות ייזום פרויקטים אסטרטגיים והסכמי גג.

מטה החטיבה מונה שישה מרחבים עסקיים: דרום, צפון, מרכז, ירושלים, תל אביב וחיפה, ושמונה אגפים מקצועיים בתחומי עיסוק מגוונים ונרחבים במיוחד.

פעילות החטיבה

תכנון ופרויקטים: קידום תהליכי תכנון ארצי מול משרד הפנים והנחיה מקצועית בנושא תכנון ועבור פרויקטים של פיתוח שבאחריות רמ"י, שיבוצעו במרחבים.
מיפוי ומדידות: ריכוז פעילויות המיפוי, המדידות וה-GIS (מערכת מידע גיאוגרפי) ברמ"י. הנחיה מקצועית של המודדים המרחביים ושל אנשי המיפוי במרחבים העסקיים ובמרחבי השירות והשמירה.
עסקות: ביצוע פעילות ובקרה עסקית ארצית תוך טיפול בעסקות מיוחדות ומורכבות בתיאום ובשיתוף עם המרחבים העסקיים השונים.
שיווק ומכרזים: שיווק, פרסום ומתן פתרונות לביקוש ברמה הארצית, בהתאם למדיניות הממשלה.
בדיקות כלכליות: ביצוע ניתוחים ובדיקות כלכליות לשיפור היעילות הכלכלית של הפעילות העסקית ברמת המאקרו והמיקרו.
שמאות: מתן מענה מקצועי ליחידות השמאות המרחביות כחלק אינטגרלי ומהותי משיווק הקרקעות.
עידוד תחרותיות: מעקב אחר מימוש העסקות במטרה למנוע ריכוזיות או שימוש בקרקע לצרכים ספקולטיביים (כלומר קנייה ומכירה של קרקעות במטרה להעלות את מחירן).
ייעוץ משפטי: מתן ייעוץ משפטי שוטף וזמין למנהל החטיבה והנחיה מקצועית של היחידות המשפטיות במרחבים בתיאום ובשילוב עם הלשכה המשפטית ועל פי הנחיותיה.
ניהול קרקע חקלאית: ניהול קרקע המוקצית ליישובים (קיבוצים ומושבים) ולפרטיים (חוזה מטעים), הקצאות קרקע, כתיבת נהלים והצעות למועצה, הנחיה מקצועית של המרחבים העסקיים בתחום זה וחתימה על חוזים לדורות בהתיישבות.

 

 

 

 

 

אפריאט רות

מנהלת החטיבה העסקית​

כתובתרח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​

gov