מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

אגף תכנון

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​אגף תכנון ופרויקטים פועל ליצירת מאגר קרקעות מתוכננות וזמינות לפיתוח כחלק מניהול התשתית התכנונית של הקרקע. באגף ובמרחבי הרשות מאתרים קרקעות בעלות פוטנציאל לתכנון שילדי וסטטוטורי עבור שימושי קרקע מניבים למגורים, למסחר ולתעסוקה, לתשתיות ועוד, יוזמים את תקצוב הפרויקטים בוועדות של האגף ויוצאים לתכנון השטח באמצעות חברות מתכננות.

אגף תכנון יוזם ומבצע מעקבי תכנון מקצועיים סדירים לפרויקטים של תכנון סטטוטורי ברחבי הארץ, כדי להאיץ התקדמות פרויקטים, לאתר ולפתור חסמי תכנון ושיווק ולהביא לאישור תכניות סטטוטוריות ישימות לפיתוח וזמינות לשיווק, בהיקף נרחב ככל האפשר. האגף יוזם תכנון גם באמצעות ביצוע סקרים ובחינות להיתכנות תכנונית, כלכלית וסביבתית.

באגף קיים מערך המתקצב תכנון סטטוטורי ושילדי, וניתנות הרשאות לתכנון לחברות מתכננות, למשרד הבינוי ולהשתתפות תקציבית של רשות מקרקעי ישראל בפרויקטים בניהול הרשויות המקומיות ברחבי הארץ.

במהלך שנת 2014 הקיף התכנון למגורים ברשות מקרקעי ישראל כ-490,000 יחידות דיור ברובדי תכנון שונים ברחבי הארץ. יוזמות תכנון חדשות הניבו הרשאות חדשות לתכנון מפורט לכ-200,000 יחידות דיור, והרשאות חדשות לתכניות מתאר לטווח הבינוני והארוך לכ-97,000 יחידות דיור.

המגמה הגוברת של מיצוי אפשרויות התכנון המפורט לשכונות מגורים במסגרת תוכניות​ המתאר הקיימות ביישובים, מחייבת את הרשות להרחיב את פוטנציאל העתודות לפיתוח באמצעות יתר מעורבות בתוכניות המתאר המקומיות ובהצעות לשינויים במסגרת תמ"א 35.

 

פעילות האגף

 
  • איתור שטחים לתכנון שימושי קרקע מניבים ברחבי הארץ.

  • מתן הרשאות ועריכת התקשרויות לחברות מתכננות ולחברות סקר ובדיקות היתכנות. 

  • הנחיה וליווי עקבי של תכנון סטטוטורי המתבצע באמצעות חברות מתכננות.

  • השתתפות במציאת פתרון לחסמים לפרויקטים המנוהלים ברשות מקרקעי ישראל, במשרד הבינוי וברשויות מקומיות ותקצובם. 

  • השתתפות תקציבית בפרויקטים שמתכננות הרשויות המקומיות. 

  • הפקת דוחות ביצוע וקביעת יעדים וצפי להשלמת ביצוע.

  • ייצוג הרשות בוועדות תכנון ארציות, מחוזיות ומקומיות ובפורומים רלוונטיים לתכנון ברמה ארצית ומקומית. 

  • הענקת תמיכה מקצועית ומנהלית לאגפים ולמרחבים של רשות מקרקעי ישראל.​

 

 

 

 

 

​אלמליח רפי

מנהל אגף בכיר תכנון

כתובת רח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​
טלפון 073-3426175

gov