מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

אגף תורה ופיתוח

​​​​​​​​אגף תורה ופיתוח אחראי לפיתוח התורה המקצועית ולהטמעתה בקרב מערך נציגי השירות באמצעות נהלים והדרכות.
האגף אחראי לניתוח תהליכי עבודה ויוזם הצעות לפישוטם הן מן ההיבט של צמצום תחנות עבודה והן מן ההיבט של הנגשת מידע ללקוחות הרשות תוך פיתוח יישומים טכנולוגיים תומכי שירות.

האגף יוזם מהלכים לשיפור ולייעול מתמידים של השירות הניתן בערוצים השונים, תוך הגדרת יעדי שירות בממשקים עם החטיבות השונות, מטה הרשות וגורמים חיצוניים.​

פעילות האגף

תורה מקצועית: הכנת מפת פישוט תהליכים חדשה (מפת"ח) לחטיבת השירות, הנחיות ביצוע, נהלי ביצוע ונהלים מקצועיים.
הדרכה: הדרכה עיונית ומעשית הכוללת מבחני הסמכה לנציגי השירות.
טכנולוגיות:

  • מפתוח וסיווג חדש למערכות המידע בהתאם למפת"ח.

  • פיתוח יישום מקוון להעברת זכויות לעורכי דין.

  • פיתוח יישום מקוון לאכלוס משתכנים.

  • הכנת דפי מידע ללקוח וטופסי בקשה ייעודיים עבור כלל פעולות השירות.

 

 

 

 

 

​פופיק משה

סגן מנהל חטיבת השירות ומנהל אגף בכיר תורה ופיתוח

כתובת דרך מנחם בגין 125 (קריית הממשלה), ת.ד 7246, תל אביב-יפו, 6701201 

טלפון 073-3429502

gov