מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

אגף מינהל ומשאבי אנוש

​​​​​​​​​​​​​​​אגף מינהל ומשאבי אנוש מופקד על המשאב האנושי ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י). האגף אחראי למיצוי זכויות העובדים ולמימוש ייעודם ומשימותיהם על ידי התוויית מדיניות, פיתוח תשתיות, ניהול שוטף והובלת מהלכים לפיתוח ההון האנושי. זהו מערך מקצועי, האחראי לניהול האסטרטגי של כוח האדם ברמ"י ועל מדיניות והנחיה של גורמי מינהל ומש"א במרחבים הגיאוגרפיים. האגף מטפל בפרט החל מגיוסו וקליטתו, דרך כל תקופת עבודתו ברמ"י וכלה בצאתו לגמלאות.
​מתוקף תפקידו אחראי האגף על הגדרת תפקידים, תיאורי משרות ומבנה ארגוני, גיוס והשמת העובדים, הערכת עובדים, קידום עובדים, חוזי עבודה, טיפול במשמעת, ליווי גמלאים בפרישתם ולאחריה, ליווי הרפורמה ושינויים ארגוניים ברמ"י, הדרכות לעובדים, רווחה ומשאבים חומריים. פעילויות האגף מתבצעות באמצעות יחידותיו השונות: משאבי אנוש, רווחה, הדרכה ורכש נכסים ולוגיסטיקה.

פעילות האגף​

  • אחראי למצבת כוח האדם, גיוס ומיון עובדים, מכרזים, השמה, ניהול המשאב האנושי באופן שוטף, קביעת מדיניות והנחיה מקצועית, ניהול מערך הערכת עובדים בהתאם למדידה ולתוכניות עבודה, ניהול נוכחות עובדים, עריכת הסכמים וחוזי עבודה, שיבוץ עובדים וקידומם וריכוז ועדות נציבות.

  • תחום הרווחה אמון על רווחת העובדים, הן במישור הפרטני והן במישור הארגוני, דואג ומסייע לעובדים בחגים, באירועים, בשלבי החיים השונים, בשמחות ובעתות מצוקה.

  • מערך ההדרכה ופיתוח עובדים יוזם, מפתח ומוביל פעילויות ואירועי הדרכה שונים המקדמים את עובדי רמ"י ברמה המקצועית ובהתפתחות האישית. מערך ההדרכה פועל להכשרת העובדים ולהעשרתם במסלול עבודתם, בהתאם למטרות וליעדים של הארגון. 

  • אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה אמון על נכסי רמ"י ומתקניה ועל תחום הרכש. האגף אחראי לתחזוקה ולבינוי של מבנים ושל המערכות השונות: אפסנאות, תהליכי רכש לצורך תמיכה בפעילות רמ"י, ביטוח, הפעלת שירותים חיצוניים וניהול צי הרכב של הרשות.

 

 

 

 

 

וגנר מלי

סמנכ"לית הון אנושי ומינהל

כתובתר​ח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​

טלפון 073-3426093

gov