מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

אגף מיפוי, מדידות ו-GIS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​האגף למיפוי ומדידות הוא הסמכות המקצועית בנושאי מיפוי, מדידות ומערכת המידע הגיאוגרפי - GIS (ממ"ג) ברשות מקרקעי ישראל.  

פעילות האגף

 • ניהול ותפעול מאגר המודדים של הרשות ופרסום מחירון למיפוי ולמדידות.

 • אפיון ובניית מערכות GIS בתחום ניהול מקרקעין.

 • אפיון, בנייה, טיוב ועדכון של מסדי נתונים גיאוגרפיים של הרשות.

 • כתיבת נהלים ומפרטי עבודה בנושאי מיפוי, מדידות ו-GIS.

 • מתן שירותי מיפוי ו- GIS מתקדמים לאגפי הרשות השונים

 • מתן שירותי מיפוי לאגף חכירה לדורות במגזר החקלאי

 • ממונה על מאגר התוכניות של רשות מקרקעי ישראל ועדכונו השוטף

 • בחינת טכנולוגיות חדשות וביצוע מחקר בתחום מיפוי ו-GIS.

 • הפעלת מערך הדרכה.

​במסגרת האגף פועלות שש יחידות מרחביות, הכוללות מנהל מחלקה - מודד מוסמך - וצוות עובדים האחראי לפעילות המיפוי והמדידות בתחום המרחב העסקי.

פעילות מחלקות המיפוי במרחבים

 • כל יחידת מיפוי מרחבית אחראית לניהול המקרקעין ומאגרי המידע הגיאוגרפיים (GIS) של המרחב ועדכונם השוטף.

 • הגדרת מיקום ושטח עסקאות והכנת תשריטים לצירוף לחוזי החכ​ירה​.

 • הזמנת מוצרי מיפוי שונים, כגון מפות טופוגרפיות, סימוני גבולות, איתור פלישות ופענוחי תצלומי אוויר, באמצעות מודדי המאגר.

 • הכנת חוות דעת וקומפילציות לצורכי קבלת החלטות במרחב.

 

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=155DispForm.aspx

 

 

 

 

אגף בכיר מיפוי, מדידות ו –GIS

​​כתובת מנחם בגין 125 (קריית הממשלה), ת.ד 7246, תל אביב-יפו, 6701201 ​ 

בוני ענת
ראש תחום בכיר מיפוי ומדידות

דואר אלקטרוניanatbo@land.gov.il​​

לפניות בנושא מאגר המודדים:

קצב אביעד 
gov