אגף הנדסה ופיתוח

​​​האגף מופקד על מימוש עבודת הפיתוח במיזמי הרשות. האגף מרכז את עבודת המטה, בשיתוף עם אגף התכנון ואגף השיווק בחטיבה העסקית ועם המרחבים העסקיים – לצורך התקשרויות עם הרשויות המקומיות, ליווי הפרויקטים, תיאום, הסרת חסמים, מימון, סיוע הנדסי, מעקב ופתרון משברים, מהשלבים הסטטוטוריים המתקדמים של התוכניות​ ועד להשלמת הפרויקטים.

על פי השקפת העולם החדשנית ברמ"י, נכון להפקיד בידי הרשות את נ​יהול עבודות הפיתוח בפרויקטים המבוצעים בשטחה המוניציפלי. זאת מתוך תפיסה הרואה ברשות המקומית כמי שמכירה לעומק את האוכלוסייה המתגוררת בשטחה או עתידה להתגורר בו, מעורה בנושא פיתוח התשתיות בתחומה, ערה לצורכי התשתית ביישוב ואחראית לאחזקת התשתיות ולהעמדת שירותים מוניציפליים נלווים לשגשוג האוכלוסייה.

כפועל יוצא מכך גובש בשנים האחרונות עיקרון מנחה שלפיו מוטל ביצוע הפרויקטים על הרשויות המקומיות מתוך הסכמה הדדית, מעורבות, מימון וסיוע של רמ"י ומכוח הסכמי פיתוח והסכמי גג הנחתמים בין הצדדים.

פעילות האגף​​​

אגף הנדסה ופיתוח ברמ"י צבר ניסיון רב ומוצלח בהקמה וליווי של מאות פרויקטים של בינוי ופיתוח בהיקפים שונים ובמגוון רחב של מאפיינים. האגף מלווה את הפרויקטים בכל שלביהם, תוך שיתוף פעולה הדוק עם הרשויות המקומיות ועם יתר הגופים הרלוונטיים. זאת מתוך הבנת האינטרסים של הגורמים המעורבים; ראייה רחבה של צורכי התשתית וסדרי העדיפויות ברמה הלאומית, האזורית והמקומית; וגישה התומכת בהתייעלות, בקיצור לוחות הזמנים ובצמצום הבירוקרטיה – וכל זאת מבלי להתפשר על איכות הביצוע.​​​

 

 

 

 

 

גמרמן יורי 
מנהל אגף בכיר הנדסה ופיתוח

 

כתובתרח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​

טלפון073-3426180

gov