מבנה ארגוני

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx

 

 

האגף לשימושים חקלאיים

​​​​​​​​כרבע מקרקעות המדינה המנוהלות על ידי רשות מקרקעי ישראל, הן קרקעות שייעודן הקרקעי הוא תכנוני חקלאי. האגף החקלאי קובע את המדיניות של ניהול קרקעות אלו. לקרקע החקלאית תפקידים מגוונים וחיוניים למשק, לחברה ולעתיד מדינת ישראל, והיא משמשת לפיתוח התיישבותי וכלכלי.

שטחה המוגבל של מדינת ישראל מחייב ניהול מושכל המתחשב במכלול גורמים, ובהם שמירה על שטחים פתוחים התורמים לאיזון האקולוגי, שמירה על איכות הסביבה והגנה על אוצרות טבע, שמירה על משאבים לייצור מזון ועתודה קרקעית לדורות הבאים. הצורך בפיתוח קרקעות חקלאיות לצורכי מגורים ותעסוקה והתמורות שחלו במגזר החקלאי, חייבו התאמה של מדיניות ניהול הקרקע.

האגף פועל בשיתוף עם משרד החקלאות ועם גורמים התיישבותיים לקידום של החלטות מועצה שתכליתן שימוש יעיל ומיטבי בקרקע החקלאית.

האגף מנהל את הקרקע החקלאית בשלושה תחומים עיקריים: 

  • משבצות חקלאיות (לרבות נחלות ומשקי עזר) 

  • החכרת קרקע חקלאית​ לטווח ארוך (שלא בתנאי ​נחל​ה

  • השכרת קרקע חקלאית לטווח קצר

 

פעילות האגף

  • הנחיה מקצועית לכלל הגורמים בתחום החקלאי.

  • כתיבת החלטות מועצה ונהלים בתחום החקלאי.

  • מתן מענה לסוגיות עקרוניות בתחום החקלאי.

  • מתן אפשרות לביצוע שימושים נלווים התומכים בשימוש החקלאי. 

  • מתן פתרונות לתעסוקה בתחום המשבצות החקלאיות. 

  • השתתפות בוועדות הבאות: ועדת עסקות עליונה, ועדת קרקעות, ועדות להשכרות עונתיות, ועדת ההשגות על החלטות ועדות הקבלה ליישובים בנגב ובגליל, ועדת פיצויים.

 

 

 

 

 

​ויטנברג גלית

מנהלת אגף בכיר לשימושים חקלאיים

כתובת רח' הצבי 15, בניין בזק, ת.ד 36666, ירושלים, 9136601​​​
טלפון​ 073-3426221

gov