מן העיתונות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​כתבות וידיעות מהתקשורת על אגף מערכות מידע ברשות מקרקעי ישראל ועל תוכנית "רמיטק"​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
gov