פעילות רמיטק

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​רמיטק
 

כללי  

ניהול הקרקע, שעליו מופקדת רמ"י, כולל פעילויות כגון הקצאה ושיווק של קרקעות, תהליכי רישום ותחזוקת חוזי חכירה, שמירה ופיקוח על קרקעות המדינה ועוד. פעולות אלה רובן ככולן נתמכות ומנוהלות במערכות המידע הייעודיות של רמ"י.

כפועל יוצא מתוכנית אסטרטגית למתן מענה מתאים לצורכי הארגון, גובשה תוכנית הפעולה "רמיטק" המתבססת על תשתית מתקדמת של יישומי מערכות מידע וטכנולוגיה חדשניות, לרבות עמידה בסטנדרטים מתקדמים של פיתוח, תפעול, תחזוקה, בקרה, אבטחת מידע ורמת שירות.

כדי להזרים לארגון תוצרים חשובים ומהירים לצד פעילות ארוכת טווח הנדרשת לבנייה תשתיתית משמעותית, רמיטק מחולקת לשלוש תוכניות משנה (פרוגרמות) לצד פעילות רוחבית תומכת.

תוכניות המשנה (פרוגרמות)  

מערכות ליבה – עוסקות בפעילות הליבה העסקית של הארגון וכוללות מערכות ומודולים כדוגמת ניהול הכספים, ספר הנכסים, עסקות מקרקעין, ניהול חוכרים, שמאות, חוזים, פרצלציות, עיקולים, ערבויות, תכנון ופיתוח, בקרת פרויקטים, שיווק ומכרזים, מערכת משפטית, השבחת מערכת המידע לחטיבת השמירה על הקרקע והפיקוח, השבחת מערכת מידע גיאוגרפי (GIS), ארכיב אלקטרוני ועוד.

ערוצים ישירים – עוסקת בקשר עם הציבור וכוללת מערכות ומודולים כדוגמת אתר האינטרנט החדש, שירותים ותשלומים מקוונים, אזור אישי לאזרח ולקהלי יעד ספציפיים, אפליקציית מובייל, ניהול וזימון תורים לקהל, מערכת ניהול קשרי לקוחות CRM ועוד.

מסדי נתונים ובינה עסקית (דיווח/תחקור) – עוסקת בנתונים ובמידע וכוללת מערכות ומודולים כדוגמת הבניית תשתית בסיסי הנתונים העתידית, לרבות שיקוף בסיס הנתונים, הסבה וטיוב של נתונים ETL, מערכות דיווח, מערכות מידע למנהלים, מערכות מדידה לפי יעדים (KPI/BSC), אפשרות לחיפוש טקסטואלי מלא, יישומי BIG DATA, הסבת נתונים ובניית מחסן נתונים תפעולי (ODS), הקמת מערך בינה עסקית (BI) ארגוני חדש הכולל עולמות תוכן מגוונים, כגון עסקות, תיקים, כספים, פיקוח ושיווק, הקמת מערכת מימד (מרכז מידע לאומי לדיור) בדגש על תמיכה בפעילות מטה הדיור המשתפת מידע ממינהל התכנון, משרד הבינוי והשיכון, רמ"י ועוד, הרלוונטיים לשרשרת הייצור לדיור.

פעילות רוחבית/תשתיתית  

​שלוש התוכניות נתמכות בפעילות רוחבית/תשתיתית, כגון מערכות תכלול פרויקטים ומעקב תוכניות עבודה, מחזור חיי פיתוח, בדיקות תוכנה ואבטחת איכות, תשתיות יישומיות, לרבות מבנה ארגוני, הרשאות, בקרת פעילויות, פתרונות אבטחת מידע, תשתיות חומרה, חדרי מחשב, שרתים ותקשורת ועוד.

סרטוני הסברה

gov