פרס לרשות מקרקעי ישראל מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע

כללי  

​רשות מקרקעי ישראל זכתה בפרס במסגרת הכנס השנתי של הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל מטעם "אנשים ומחשבים" בתחום המערכות הארגוניות. זאת בזכות מערכת מימ"ד – מרכז מידע לאומי לדיור – בהובלת רביד שמואלי, מנהל אגף מערכות מידע ומחשוב, ואילן ספיר, מנהל הפרויקט. פרויקט זה הוא חלק ממהלך של רמ"י להחלפת כלל המערכות ותשתיות המידע, הידועה כתוכנית רמיטק.​

מהי מערכת מימ"ד  

​מימ"ד היא מערכת תומכת החלטה לניתוח נתונים עסקיים וגיאוגרפיים, המאפשרת להציג למקבלי ההחלטות בתחום הדיור תמונת מצב עדכנית על מלאי התוכניות והמגרשים הפנויים לשיווק, סטטוס עדכני של חסמי התכנון והפיתוח ומפת שיווק רב-שנתית. המערכת מאפשרת להתמקד באזורים גיאוגרפיים שונים ולבדוק את מלאי המגרשים הזמינים לשיווק ואת הסטטוס העדכני של חסמים מסוגים שונים, כגון תחבורה, תשתיות וסביבה. המערכת משלבת טכנולוגיות מידע מתקדמות, כגון מערכות BI ו-GIS, וגמישות מחשבתית באשר למערכות מידע בשירות הציבורי. 

מטרת הפרויקט  

​פרויקט לאומי חשוב זה הוקם כפועל יוצא של החלטת ממשלה בדבר הצורך בשיתוף מידע בין-משרדי בתחום הדיור והצורך במערכת קבלת החלטות מרכזית. המערכת מיועדת לשמש כאחת המערכות תומכות ההחלטה העיקריות של מטה הדיור במשרד האוצר ושל השותפים המרכזיים במנהל התכנון ובמשרד הבינוי והשיכון, כחלק מתפיסה לאומית לאיסוף מידע מתוכלל ממערכות מידע ממשלתיות מגוונות, ניתוחו והצגתו בפני מקבלי ההחלטות באופן מושכל במטרה להביא לביצועים טובים יותר.

פרס לרמ"י מטעם הלשכה לטכנולוגיות המידע

קבצים להורדה

gov