הרקע ההיסטורי להקמת המינהל

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מינהל מקרקעי ישראל הוא הגוף המנהל על-פי חוק, החל מ-‎1960, את קרקעות המדינה, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח​, המהוות כ-93 אחוזים משטח מדינת ישראל (שהוא כ-‎22 מיליון דונם), בהתאם למדיניות הנקבעת על ידי מועצת מקרקעי ישראל

 

לפני הקמת המינהל  

​עד להקמת מינהל מקרקעי ישראל נוהלו המקרקעין על-ידי כמה גופים: הקרן הקיימת לישראל ניהלה את הקרקעות שרכשה מראשית תקופת ההתיישבות הציונית. רשות הפיתוח, הגוף שהוקם על פי חוק רשות הפיתוח (העברת נכסים), התש"י-‎1950, ניהלה את האדמות שהופקדו בידי האפוטרופוס לנכסי נפקדים לאחר מלחמת השחרור וכן קרקעות שהופקעו על פי חוק רכישת מקרקעים​ (אישור פעולות ופיצויים), התשי"ג-‎1953 (חר"ם). מדינת ישראל, כמי שבאה במקום המנדט הבריטי, ניהלה את כל הקרקעות שהיו רשומות עד הקמת המדינה על שם הנציב העליון.

הבסיס המשפטי-חוקי  

​בשל הצורך לרכז את ניהול המקרקעין של הלאום בידי מוסד ממלכתי אחד יזם המחוקק את החוקים המהווים את הבסיס המשפטי-חוקי לעבודת המינהל:

חוק יסוד: מקרקעי ישראל

חוק מקרקעי ישראל, התש"ך-1960

חוק ר​שות מ​קרקעי ישראל, התש"ך-1960

ציוני דרך  

​בשנת 1960, בחוק מקרקעי ישראל, התש"ך-‎1960, נקבע כי שר האוצר ושר החקלאות יהיו ממונים על ביצועו במשותף.

בשנת ‎1990 החליטה הממשלה, כחלק מן ההיערכות לקליטת העלייה, על מינוי שר השיכון כיושב ראש מועצת מקרקעי ישראל וכסמכות המבצעת את חוק מינהל מקרקעי ישראל.

ביוני ‎1996 התקבלה החלטת ממשלה למנות את שר התשתיות הלאומיות, אריאל שרון, ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ולשר הממונה על ביצוע חוק מקרקעי ישראל.

בספטמבר 2002 התקבלה החלטה למנות את ראש הממשלה, אריאל שרון, ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ולשר הממונה על ביצוע חוק מקרקעי ישראל.

במרץ 2003 התקבלה החלטה למנות את שר התמ"ס, אהוד אולמרט, ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ולשר הממונה על ביצוע חוק מקרקעי ישראל.

ביולי 2007 התקבלה החלטה למנות את שר הבינוי והשיכון מר זאב בוים ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ולשר הממונה על ביצוע חוק מקרקעי ישראל.

בשנת 2009 התקבל בכנסת החוק החוק המאשר את הרפורמה במקרקעי ישראל והפיכת מינהל מקרקעי ישראל לרשות ממשלתית. במרץ 2013 הוקמה בפועל רשות מקרקעי ישראל, והחלה רפורמה ארגונית מקיפה.