פרסומים בהתאם להוראות סעיף 49(ב) לחוק יסודות התקציב, תשמה-1985

תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות

  פרסומי חודש אוגוסט 2020   |   06/09/2020

  פרסומי חודש יולי 2020   |   01/08/2020

  פרסומי חודש יוני 2020   |   01/07/2020

  פרסומי חודש מאי 2020   |   01/06/2020

  פרסומי חודש אפריל 2020   |   01/05/2020

  פרסומי חודש מרץ 2020   |   01/04/2020

  פרסומי חודש פברואר 2020   |   01/03/2020

  פרסומי חודש ינואר 2020   |   01/02/2020
 
gov