מפת האתר | פניות בדיגיטל |זימון תור | 5575* אזור למייצגאזור אישי למייצג אזור אישיאזור אישי

אודות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

פרסומים

תוצאות 60-46 מתוך 60 תוצאות
  דוח שיווק 2008 | 05/02/2008

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2008.

  להרחבה
  דוח שיווק 2007 | 31/12/2007

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2007.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2006 | 15/05/2007

  דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  תחזית שיווק 2007 | 23/04/2007

  ​​תחזית שיווק למגורים לשנת 2007 לפי מחוזות ויישובים.

  להרחבה
  עתודות קרקע למגורים - 2007 | 01/04/2007

  טבלה - תכניות למגורים בשלבי תכנון לפי מחוזות מינהל מקרקעי ישראל(ממ"י) כולל משרד הבינוי והשיכון (משב"ש) - באלפי יח"ד

   

  להרחבה
  דוח שיווק 2006 | 31/12/2006

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2006.

  להרחבה
  המלצות דוח ועדת גדיש | 26/06/2006
  ​דוח הוועדה הציבורית לרפורמה במינהל הנקראת ועדת גדיש.להרחבה
  תכנון ושיווק במגזר הערבי | 02/06/2006

  ​סקירת מצב המקרקעין במגזר הלא-יהודי בשנים 2006-2002.

  כמו כן סקירת הפעילות המשמעותית והמואצת של המינהל בתחום זה, יחד עם משרדי ממשלה אחרים, ובכלל זה משרד ראש הממשלה, משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון.​

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2005 | 31/12/2005

  ​​​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דוח שיווק 2005 | 31/12/2005

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2005.

  להרחבה
  דוח ועדת הבר בנושא זכויות בנחלות וביישובים חקלאיים | 16/12/2005

  ​​דוח הוועדה לבחינת זכויות בחלקת המגורים ביישובים חקלאיים.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2004 | 01/03/2005

  דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דוח שיווק 2004 | 31/12/2004

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2004.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2003 | 31/12/2003

  ​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  תוכנית אב לאספקת חול עד שנת 2020 | 21/03/2002

  ​​השינוי שעבר ענף הבנייה והשפעתו על אספקת חול.

  דיונות מישור החוף היו המקור העיקרי לאספקת חול לענף הבנייה בישראל. הענף עבר שינוי קיצוני בשנת 2000, שעיקרו אספקת חול ממקורות חדשים באמצעות תוכנית האב המפורטת.  

  להרחבה
דף ראשון דף קודם
לעמוד הבא
  
gov