אודות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

פרסומים

תוצאות 60-46 מתוך 61 תוצאות
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2007 | 29/10/2008

  ​​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דוח שיווק 2008 | 05/02/2008

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2008.

  להרחבה
  דוח שיווק 2007 | 31/12/2007

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2007.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2006 | 15/05/2007

  דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  תחזית שיווק 2007 | 23/04/2007

  ​​תחזית שיווק למגורים לשנת 2007 לפי מחוזות ויישובים.

  להרחבה
  עתודות קרקע למגורים - 2007 | 01/04/2007

  טבלה - תכניות למגורים בשלבי תכנון לפי מחוזות מינהל מקרקעי ישראל(ממ"י) כולל משרד הבינוי והשיכון (משב"ש) - באלפי יח"ד

   

  להרחבה
  דוח שיווק 2006 | 31/12/2006

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2006.

  להרחבה
  המלצות דוח ועדת גדיש | 26/06/2006
  ​דוח הוועדה הציבורית לרפורמה במינהל הנקראת ועדת גדיש.להרחבה
  תכנון ושיווק במגזר הערבי | 02/06/2006

  ​סקירת מצב המקרקעין במגזר הלא-יהודי בשנים 2006-2002.

  כמו כן סקירת הפעילות המשמעותית והמואצת של המינהל בתחום זה, יחד עם משרדי ממשלה אחרים, ובכלל זה משרד ראש הממשלה, משרד הפנים ומשרד הבינוי והשיכון.​

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2005 | 31/12/2005

  ​​​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דוח שיווק 2005 | 31/12/2005

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2005.

  להרחבה
  דוח ועדת הבר בנושא זכויות בנחלות וביישובים חקלאיים | 16/12/2005

  ​​דוח הוועדה לבחינת זכויות בחלקת המגורים ביישובים חקלאיים.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2004 | 01/03/2005

  דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דוח שיווק 2004 | 31/12/2004

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2004.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2003 | 31/12/2003

  ​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
gov