אודות

 

 

DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=26DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=25DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

פרסומים

תוצאות 45-31 מתוך 61 תוצאות
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2012 | 12/08/2013

  ​​דוח חצי שנתי על פעילות המינהל.

  להרחבה
  דוח חופש המידע, יולי-דצמבר 2012 | 07/07/2013

  ​​דוח לפי חוק חופש המידע, יולי-דצמבר 2012​

  להרחבה
  רשימת יישובים באזורי עדיפות לאומית למגורים | 19/11/2012

  רשימת היישובים באזורי עדיפות לאומית א' ו-ב'.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעילות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2011 | 12/06/2012

  דוח שנתי של המינהל.​​

  להרחבה
  הוראת אגף בעלות ורישום – 2/2012 | 23/05/2012

  ​​​​​​רישום זכויות חברת דואר ישראל בנכסיה​

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2010 | 08/11/2011

  ​​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל, ינואר-יוני 2011 | 19/08/2011

  דוח חצי שנתי של המינהל.

  להרחבה
  דוח שיווק 2010 | 01/08/2011

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2010.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2009 | 23/12/2010

  ​​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  הבדואים בנגב | 21/11/2010

  ​​דוח המתאר את מצבם של הבדואים בנגב.

  הדוח עוסק בהרחבת היישובים הבדואים, הקמת יישובים חדשים לבדואים, הטבות ייחודיות למתפנים, בעיית הפלישות והסדרי קרקע.

  להרחבה
  דוח שיווק 2009 | 25/01/2010

  ​​ריכוז נתוני שיווק למגורים של ממ"י לשנת 2009.

  להרחבה
  דין וחשבון על פעולות מינהל מקרקעי ישראל לשנת 2008 | 22/11/2009

  ​דוח שנתי של המינהל.

  להרחבה
  מצגת ניתוח היצע יח"ד בתמ"א 35 מול ביקוש בפועל | 17/06/2009

  ​בחינת תוכנית העבודה של ממ"י על רקע הביקושים החזויים והפיתוח הצפוי עפ"י תמ"א 35 ביעוד למגורים.
  שיטת העבודה:
  ניתוח המלאי התכנוני והפוטנציאל הגלום  במרקמים העירוניים של תמ"א 35 מול הביקושים הרב שנתיים.

  להרחבה
  שיווק מגרשים לתעשייה במחוז דרום וצפון בשנת 2009 | 15/01/2009

  ​מגרשים לתעשייה בשנת 2009.

  ממ"י בשיתוף עם בשיתוף עם משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה מודיעים על מגרשים לתעשייה הזמינים להקצאה במחוזות דרום וצפון.​

  להרחבה
  שיווק רב-שנתי 1985-2007 | 15/01/2009

  ​שיווק רב שנתי של ממ"י למגורים ולתעסוקה לשנים 1985-2007.

  להרחבה
gov