שטחים בניהול רשות מקרקעי ישראל

רבים סבורים שרשות מקרקעי ישראל (רמ"י) מנהלת את כל שטחי המדינה. כ-93 אחוזים משטח המדינה הם אמנם בבעלות מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל ורשות הפיתוח​ – השטחים שמנהלת רמ"י. למעשה, לאחר בחינת החלוקה והייעוד התכנוני של שטחי מדינת ישראל, ניתן לראות שלרמ"י נותר שטח קטן לתכנון.

חישוב השטח הנותר לתכנון

שטח מדינת ישראל (הכולל את רמת הגולן​ ואינו כולל שטחי ימים, אגמים, רצועת עזה ויהודה ושומרון) הוא כ-21.7 מיליון דונם. לאחר הפחתת השטחים* שלא ניתן לתכנן עליהם משטח המדינה כולה, ובכלל זה שטחי אש של צה"ל; שמורות הטבע והגנים; גנים לאומיים; יערות הקרן הקיימת לישראל; משבצות חקלאיות (מכסות הקרקע שהרשות מקצה ליישובי​ם חקלאיים) - השטח שנותר הוא 7 מיליון דונם.

*בין השטחים הללו קיימת חפיפה מסוימת.

לאחר הפחתת כל השטחים הבנויים והמתוכננים וכל השטחים הנמצאים כיום בשלבי תכנון על ידי רמ"י - השטח שנותר הוא 1.85 מיליון דונם.

שטח זה כולל שטחים המתאימים לתכנון (שטחים פתוחים, חקלאיים ושטח הכולל בתחומו שטחים רציפים בגודל של 50 דונם לפחות).
לאחר הפחתה של שטחים בבעלות פרטית ובבעלות רשויות מקומיות משטח זה, לרמ"י נותר לתכנון:

שטח של 1.59 מיליון דונם בלבד (כ-7 אחוזים משטחי המדינה).

אינפו-גרפיקה 

תמונת אווירה - נוף עירוני 

 
gov