ממלא/ת מקום לתפקיד עוזר ראשי ייעוץ משפטי במטה הרשות

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
08/07/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
29/07/2018

 

 

​​​​לרשות מקרקעי ישראל דרוש ממלא/ת מקום לתפקיד עוזר ראשי ייעוץ משפטי, לתקופה זמנית בלבד.(בירושלים)

פירוט התפקיד:

מטרת התפקיד: לסייע לממונה בטיפול ובייעוץ בעניינים המשפטיים ברשות המשתייכים לתחום המקרקעין, לרבות: ליווי הליכים משפטיים, פעולות תומכות משא ומתן, הסכמים וכיו"ב.

כפיפות: סגן בכיר ליועמ"ש מקרקעין

משמש רפרנט לעניינים משפטיים במרחב/ים גיאוגרפי/ים מסויים/ים. 

מסייע לממונה בהכנת הנחיות משפטיות, בתחום המקרקעין,  לרשות. 

עורך חוזים והסכמים לעניין ביצוע פעולות בתחום המקרקעין ברשות, ע"פ רוב במסגרת המרחב הגיאוגרפי עליו הוא מופקד. 

מנהל משא ומתן ו/או מבצע פעולות תומכות משא ומתן על הסכמים וחוזים בתחום המקרקעין, ע"פ רוב במסגרת המרחב הגיאוגרפי עליו הוא מופקד. 

מבצע פעולות במסגרת ההליכים הכרוכים בתביעות משפטיות המוגשות בידי הרשות או נגדה, ע"פ רוב במסגרת המרחב הגיאוגרפי עליו הוא מופקד. עשוי לייצג את הרשות בפני גופים שיפוטיים ומעין שיפוטיים. 

עוקב אחר ביצוע התחייבות חוזיות בתחום המקרקעין, ע"פ רוב במסגרת המרחב הגיאוגרפי עליו הוא מופקד ואשר הרשות הינה צד להן, בודק את ההיבטים המשפטיים של אי ביצוע התחייבויות וממליץ על נקיטת האמצעים הנחוצים. 

מכין את החומר הקשור לסכסוכים משפטיים בהם מעורבת הרשות, ע"פ רוב במסגרת המרחב הגיאוגרפי עליו הוא מופקד, בתחום המקרקעין, וממליץ על עמדת הרשות.

מקשר בין הפרקליטות ובתי המשפט לבין הרשות בכל הנוגע להליכים משפטיים בתחום המקרקעין אשר מעורבת בהם הרשות, ע"פ רוב במסגרת המרחב הגיאוגרפי עליו הוא מופקד.

מנחה מקצועית, מייעץ ומדריך את הגורמים המשפטיים, ע"פ רוב במסגרת המרחב הגיאוגרפי עליו הוא מופקד במרחב אשר עליו הוא מופקד. 

מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונים.

דרישות התפקיד:

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין.

דרישות נוספות. הכרות של חוק מקרקעי ישראל ושל חוק רשות מקרקעי ישראל. הכרות טובה של חוקים ותקנות אחרים בנושאי מקרקעין ובתחומים רלוונטיים נוספים.  הכרות טובה של החלטות מועצת מקרקעי ישראל הרלוונטיות לפעולות הרשות. יחסי אנוש ויחסי עבודה טובים. ידיעת השפה העברית על בוריה וידיעה טובה של השפה האנגלית. כושר ביטוי, בכתב ובעל פה, ברמה גבוהה.

יינתן יתרון להיכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון

​הערות:

1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות    הממונה, ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט. 

2. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

3. המשרה פנויה באופן של ממלא/ת מקום בלבד, והעובד שייבחר יועסק כממלא/ת מקום לתקופה זמנית בלבד.

כתובת המייל למשלוח קורות חיים היא: asafa@land.gov.il​ 

תאריך אחרון  להגשת מועמדות: ​15.7.2018

gov