רכז ארכיב וגניזה במטה הרשות בירושלים

המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
08/01/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
18/01/2018

 

 

לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה רכז ארכיב וגניזה במטה הרשות בירושלים.

רובד: 1

פירוט התפקיד

מטרת התפקיד: לסייע בפעילות הארכיב והגניזה במטה הרשות, לסייע התיקיון והטיפול הרישומי במסמכים הנדרשים לשמירה בארכיב.

כפיפות: למרכז ארכיב וגניזה.

מסייע על התיקיון ועל המגנזות.

מסייע בתפעול השוטף של התיקיון ועל אחזקתו.

בוחן מסמכים וקובע שיוכם לתיקים ומבצע את התיוק.

מאתר מסמכים בתיקיון או מזמין מסמכים הגנוזים במשרד או בגנזך המדינה.

פותח / סוגר תיקים וקובע מפתחות לתיוק המסמכים בתיקיון, בהתאם לנושאי הטיפול של היחידות ובתיאום עם הממונה ועם מנהלי היחידות.

מטפל בשטרי הרישום בטאבו המתקבלים בארכיב, לרבות איתור התיקים הקשורים בהם ובדיקת ההתאמה בין פרטי הנכס שבתיקים לאלה שבשטרות.

מתריע בפני הגורמים הרלוונטיים על עיקולים, שעבודים וצורת ההיוון בנכס הקשור בשטר. 

בודק את פרטי הפונים להגשת תכניות בנייה ומוודא התאמה בינם בין הרשומים כמחזיקים בנכס.

מאתר בעלויות במקרים מורכבים באמצעות תכניות בניין עיר.

מרכז את תהליך רישום העיקולים, לרבות רישום בספרי העיקול. 

עוקב אחר תהליך קבלת המחאות באמצעות הדואר: רישום, הזנה והפקדה. 

מסייע בביצוע של מכלול הפעולות הקשורות בקבלה, במיון, בפיזור ובמשלוח דברי דואר.

מקיים נוהל מזורז של סריקה לגבי תיקים הנדרשים לטיפול, אחראי להזמנתם מהחברה ליחידה. 

אוסף חומר פיזי המופק ע"י העובדים ביחידה מתיקי ההדמיה, סורקו ומבצע מיפתוח.   

מבצע פעולות נוספות בהתאם להנחיות הסמנכ"ל למשאבי אנוש.

דרישות התפקיד

  1. השכלה: תעודת בגרות מלאה. עדיפות לקורס מקצועי רלוונטי.  

  2. ניסיון מקצועי: ניסיון של שנה בתחומים רלוונטיים לתפקיד 

  3. דרישות נוספות: ידיעת השפה העברית על בוריה. 

 קו"ח חיים יש להעביר עד ליום 18.1.2017 לשרון מזרחי בכתובת: sharonm@land.gov.il

gov