יועץ משפטי למרחב שמירה דרום

מספר משרה
320   
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
04/10/2018
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
14/10/2018

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל דרוש/ה יועץ משפטי –מרחב שמירה דרום

​פירוט התפקיד

מטרת התפקיד:  לייעץ ולסייע למטה המרחב בישום פעילות המרחב בהתאם לדין ולהנחות את  הפעילות המשפטית במרחב.
כפוף ומדווח ליועץ המשפטי של המרחב.
גורם מקצועי - מנחה מקצועי של הפעילות המשפטית במרחב ובכלל זה גם הנחיה של נותני שירותים משפטיים במיקור חוץ בתחום זה.
תכניות עבודה – שותף בגיבוש תכניות העבודה בתחום המשפטי ברמת המרחב, בתיאום עם הנהלת המרחב ובכפוף ליועץ המשפטי של החטיבה.
חוות דעת משפטיות – מייעץ לבעלי התפקידים במרחב על אופן הביצוע של משימותיהם בהתאם לדרישות הדין. מכין חוות דעת משפטיות בהסתמך על החקיקה, הפסיקה והספרות המקצועית המשפטית. מסייע לגורמי המרחב ומייעץ להם בכל הקשור בנקיטת צעדים משפטיים.
ייצוג משפטי – מרכז את ייצוג המרחב בהליכים משפטיים בכל הקשור לתהליכי השמירה על הקרקע במרחב. במידת הצורך מייצג אישית את המרחב בהליכים אלה.
הפעלת נותני שירותים משפטיים – מפעיל נותני שירותים משפטיים לצורך מתן יעוץ משפטי ובכלל זה   ולצורך ביצוע תהליכים משפטיים הנגזרים מפסקי הדין.
בקרה ועדכון - מסייע במעקב אחר פסקי דין והחלטות משפטיות רלוונטיים ומסייע בתדרוך היועצים המשפטיים וגורמים נוספים במרחבים לגבי פסקי דין והחלטות המשפיעים על עבודתם.
קידום חקיקה – לפי הנחיית היועץ המשפטי של החטיבה ומסייע בהכנת הצעות חוק והצעות לחקיקת משנה הנוגעות לפעילות החטיבה, בכתיבת חוות דעת לגבי הצעות חוק של גופים חיצוניים הנוגעים לפעילות החטיבה ובתמיכה בתהליכים משפטיים נלווים.
מבצע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות היועץ המשפטי של הרשות.

דרישות התפקיד

השכלה: תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר במשפטים, רצויה השכלה אקדמית גבוהה (תואר שני) במשפטים או בתחום העיסוק של המרחב. בעל רישיון ישראלי בעריכת דין.
דרישות נוספות: הכרה טובה של ענף המקרקעין בארץ. יכולת לייצג את המרחב בפורומים רלוונטיים.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

הערות:
1. בין יתר המטלות על נושא המשרה יהיה לתת תצהירים בבית משפט, לפי הוראות הממונה,
 ככלל ובנושאים הקשורים בתפקיד או לניהול הקרקע בתחום העיסוק, בפרט.
2. כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להפך.

ה​יום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 14.10.2018

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

קבצים להורדה

gov