מקדם עסקות/שיווק במרחב עסקי צפון

מספר משרה
15/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
14/07/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
27/07/2017

 

 

לרשות מקרקעי ישראל  דרוש מקדם עסקות שיווק

מטרת התפקיד: לטפל בקידום עסקאות/פרוייקטים לשיווק בשיתוף עם גורמים מקצועיים מסייעים.

דרישות התפקיד:

השכלה: 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה. רצוי תואר ראשון ממוסד אקדמי מוכר    (עדיפות בכלכלה, משפטים, אדריכלות, הנדסת תעשייה וניהול, מנהל עסקים).

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 27.7.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת בכתובת Pilat_land@talent-sys.com  באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת  כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.

​​

קבצים להורדה

gov