מרכז בתחום כספים וגבייה במרחב עסקי מרכז בתל-אביב

מספר משרה
10/2017
המפרסם
מינהל ומשאבי אנוש
תאריך פרסום:
18/05/2017
תאריך אחרון להגשת מועמדות:
01/06/2017

 

 

​לרשות מקרקעי ישראל דרוש מרכז בתחום כספים וגבייה

​מטרת התפקיד:  לרכז את המידע אודות הכנסות המרחב וחובות החייבים למרחב וכן לרכז את כל פעולות הגבייה. לסייע בניהול התקציבי והכספי במרחב העסקי ובעבודת צוותי העסקות במרחב.

דרישות התפקיד

השכלה: תעודת בגרות מלאה. יתרון לידע בהנהלת חשבונות.

ניסיון מקצועי: ניסיון של שנה אחת בתחומים הרלוונטיים לתפקיד.

יינתן יתרון להכרות עם התורה המקצועית ותחומי הפעילות של הארגון.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : 1.6.2017

בקשות למכרז זה יש להפנות אל מכון פילת לכתובת  Pilat_land@talent-sys.com   באמצעות טופס שאלון למועמד.

על המועמדים לדאוג שבקשותיהם, בצירוף המסמכים הנדרשים בלבד (יחד עם תרגום מוסמך לעברית, אם הם ערוכים בשפה זרה) יגיעו למכון פילת כאמור לעיל, לא יאוחר מהתאריך שנקבע. בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.​

קבצים להורדה

gov