תכנון

איתור תוכניות (תב"ע)
תוכניות מתאר ארציות
תוכניות מתאר מחוזיות
מערכת מידע גיאוגרפי - ממ"ג
הסכמי גג
מעבר מחנות צה"ל לנגב
נתיב לדירה
שיתופי פעולה עם הרשויות המקומיות
לאחרונה  

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx

איתור תוכניות (תב"ע)

​​​​​​​​​​​​​​​​

 
gov