תכנון

איתור תוכניות (תב"ע)
תוכניות מתאר ארציות
תוכניות מתאר מחוזיות
מערכת מידע גיאוגרפי - ממ"ג
הסכמי גג
מעבר מחנות צה"ל לנגב
נתיב לדירה
שיתופי פעולה עם הרשויות המקומיות
לאחרונה  

איתור תוכניות (תב"ע)

​​​​​​​​​​​​​​​​

 
gov