תכנון

איתור תוכניות (תב"ע)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

טבלת תרגום יעודי קרקע של רשות מקרקעי ישראל (רמ"י)

בתוכניות המוצגות באתר האינטרנט של רמ"י יעודי הקרקע של תאי השטח והמגרשים מוצגים על פי קודים ומאפיינים שנקבעו ברמ"י. הטבלה מציגה תרגום של קודי היעוד ברמ"י וקוד ייעוד מבא"ת תואם.
מאחר ומספר הייעודים ברמ"י רב יותר ממספר ייעודי מבא"ת, לא לכל יעוד רמ"י קיים קוד מבא"ת תואם. ​

gov