מודדים מוסמכים

מודדים מוסמכים
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מודדים מוסמכים ימצאו כאן מידע רב שיסייע להם בעבודתם בתחום המיפוי והמדידה, פרטים על מודדים רשומים במאגר, רישום בפועל למאגר וכן נהלים, הוראות ותעריפים בנוגע לעבודות מיפוי ומדידה.

מידע על אגף בכיר מיפוי, מדידות ו-GIS​​

הודעות ועדכונים

מאגר ספקים​​​​​ למתן שירותי מיפוי ומ​​​​דידות

רשות מקרקעי ישראל מפעילה מאגר ספקים למתן שירותי מיפוי ומדידות. הרשות מזמינה מודדים בעלי רישיון מודד מוסמך להגיש בקשה להיכלל במאגר זה.

לפרטים ול​​הרשמה
מאגר המודדים - רשימת המודדים המאושרים על ידי הרשות
תעריפי עבודות מיפוי ומדידות 2012
הנחיות להפעלת מאגר המודדים

דרישות מיפוי ותכנון עפ"י החלטות המועצה 823/1464/1456/1488

​​​להלן רשימת דרישות מקצועיות (מיפוי ותכנון) להצטרפות להסדר ​לפי החלט​ות המועצה הבאות:

​  823 / 146​4 / 1456 / 1488

 המסמכים מהווים טיוטה ראשונית לנוהל הגעת המסמכים לרשות, ויכולים להשתנות בהמשך.
לבירור בנושאים מקצועיים ואופן הגשת המסמכים, ניתן לפנות בדואר אלקטרוני:
mo​dedimMinhal@land.gov.il

קבצים להורדה

gov