רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

הצטרפות לרשימת תפוצה - החלטות מועצת מקרקעי ישראל

​​​​​​​​למצטרפים לרשימת התפוצה יישלח דואר אלקטרוני ובו הודעות בנוגע להחלטות מועצת מקרקעי ישראל שנחתמו על ידי יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל ועל ידי​ שר האוצר במקום שאישורו נדרש.​

 
gov