רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

בקשה לאישור זכויות או הודעה על רישום זכות בנכס

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הסבר

  • בקשה לקבלת אישו​ר זכויות או הודעה על "רישום זכויות בנכס" ביישום זה אפשרית עבור נכסים במגזר העירוני המנוהלים ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) ואינם רשומים בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

  • אם אינכם נמנים עם אוכלוסייה זו, עיינו בדף ה​מידע "בקשה לאישור זכויות"​ לבדיקת חלופות אחרות להגשת הבקשה.

  • הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה בסך 73 ש"ח. ביצוע התשלום ביישום המקוון אפשרי בכרטיס אשראי בלבד.

  • אם הנכס רשום בחברה משכנת, השירות בגין הפקת "הודעה על רישום זכויות בנכס" ניתן ללא תשלום.  

  • "אישור זכויות" או הודעה על רי​שום זכויות יישלחו בדואר רגיל לכתובת הנכס הרשומה ברמ"י כפי שתוצג במהלך מילוי הבקשה או בדואר רשום על שם בעל הזכויות לכתובת אח​רת שיבחר.

​​ 

הגשת הבקשה

  • הגשת הבקשה כרוכה בהזנת מספר תיק הנכס ברמ"י או זיהויו באמצעות גוש או חלקה.

  • אם לא ידועים לכם מספרי גוש וחלקה, ניתן לאתרם באמצעות מחשבון ​המרכז למיפוי ישראל או אתר המפות הממשלתי.

  • שימו לב, במרחב יהודה ושומרון​ ניתן לאתר את הנכס לפי מספר תיק בלבד.

 
gov