המגזר החקלאי

מגזר חקלאי
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מידע עבור אגודות חקלאיות, בעלי נחלות חקלאיות, בעלי משקי עזר וחקלאים החוכרים שטחים שמנהלת רשות מקרקעי ישראל. המידע נוגע למדיניות המקרקעין בשטחים החקלאיים; מידע על קרקע חקלאית וזכויות בקרקע; דף על ועדות להשגות על החלטות ועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל; טפס​ים לביצוע פעולות; בקשות להקצאת קרקעות לזמן קצר וארוך, לתעסוקה לא ח​קלאית, להעברת זכויות, לחידוש חוזים ועוד; עזרים לחישוב סכומים לתשלום, כגון טבלת הוצאות פיתוח, חישוב תעריפים של דמי הסכמה​ ודמי חכירה ועוד. כמו כן תמצאו מידע על חתימת חוזים לדורות בהתיישבות - בקיבוצים, במושבים שיתופיים וכדומה. בדפים מפורטים  המסלולים השונים הקיימים לחתימת חוזים לדורות בכל סוגי היישובים החקלאיים, התנאים שיש למלא והפעולות שיש לבצע כדי לחתום על החוזים. 

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=99DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=12DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=57DispForm.aspx

קבצים להורדה

gov