המגזר החקלאי

 
 
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מידע עבור אגודות חקלאיות, בעלי נחלות חקלאיות, בעלי משקי עזר וחקלאים החוכרים שטחים שמנהלת רשות מקרקעי ישראל. המידע נוגע למדיניות המקרקעין בשטחים החקלאיים; מידע על קרקע חקלאית וזכויות בקרקע; דף על ועדות להשגות על החלטות ועדות קבלה ליישובים בנגב ובגליל; טפס​ים לביצוע פעולות; בקשות להקצאת קרקעות לזמן קצר וארוך, לתעסוקה לא ח​קלאית, להעברת זכויות, לחידוש חוזים ועוד; עזרים לחישוב סכומים לתשלום, כגון טבלת הוצאות פיתוח, חישוב תעריפים של דמי הסכמה​ ודמי חכירה ועוד. כמו כן תמצאו מידע על חתימת חוזים לדורות בהתיישבות - בקיבוצים, במושבים שיתופיים וכדומה. בדפים מפורטים  המסלולים השונים הקיימים לחתימת חוזים לדורות בכל סוגי היישובים החקלאיים, התנאים שיש למלא והפעולות שיש לבצע כדי לחתום על החוזים. 

השכרת קרקע חקלאית לזמן קצר בשנת תשע"ט (2018 – 2019)

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=87DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=12DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=18DispForm.aspx

קבצים להורדה

gov