רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=24DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=22DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=4DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=5DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=9DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=8DispForm.aspx

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 140-121 מתוך 148 תוצאות
  טופס בקשה לשינוי שטח בעקבות פרצלציה במגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור

  נספח לנוהל מס' 35.12B: שינוי שטח ההקצאה בעקבות פרצלציה

   
  להרחבה
  תנאים מיוחדים לשטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

  ​​התנאים יצורפו ל"שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל​", כאשר הפונה מסמן במשבצת "רישום זכות חכירה ראשית".

   
  להרחבה
  נספח ביטוחים (אישור עריכת ביטוחים) - כרייה וחציבה

  הנספח הוא א​​חד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה

   
  להרחבה
  הנחיות למיפוי ואישור מודד
  ​​​האישור הוא אחד המסמכים הנחוצים לחידוש רישיון חציבה.
  הכנת מפת המדידה תתבצע בכפוף להנחיות המפקח על המכרות המתעדכנות מעת לעת.  
  להרחבה
  דיווח על התפוקות התמלוגים והקש"מ ואישור רו"ח

  לצורך בקרה על דיווח בעלי מחצבות, רמ"י דורשת העברת נתונים בגין חציבה.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה מס' 1456
  ​הבקשה תוגש ע"י האגודה החקלאית בלבד   להרחבה
  תצהיר גודל מבנה עד / מעל 120 מ"ר

  נספח ל-"טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה מס' 1456"

   
  להרחבה
  תצהיר גודל מבנה עד / מעל 160 מ"ר

  נספח ל-"טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה מס' 1456"

   
  להרחבה
  בחירת מסלול תשלום העסקה המבוקשת בהתאם להחלטת מועצה 1456 למשפחות חברים ותיקים

  ​​נספח ל-"טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה מס' 1456"

   
  להרחבה
  טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

  ​מיועד למבקשים להגיש בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז ביישובים קהילתיים.

   
  להרחבה
  תצהיר והתחייבות בלתי חוזרת מועצה אזורית

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  טופס בקשה לביטול עסקה

  טופס ביטול העסקה מיועד להגשת בקשה לביטול העסקה מצד הלקוח במקרים המפורטים בנוהל ביטול עסקה מס' 35.13B

  ביטול עסקה מצד רמ"י יעשה ללא טופס הבקשה ובהתאם לנוהל ביטול עסקה.

   
  להרחבה
  תצהיר מומלץ להקצאת מגרש בישוב קהילתי

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  תצהיר אגודה

  להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז בישובים קהילתיים

   
  להרחבה
  תצהיר אגודת יישוב קהילתי לאישור בניה מרוכזת

  ​​​ להגשה עם טופס בקשה להקצאת מגרש בפטור ממכרז להקצאת מגרש בישוב קהילתי

   
  להרחבה
  התחייבות הקבלן לרישום משתכנים

  ​חלק מהמסמכים הנדרשים בתהליך רישום ליישום מקוון לאכלוס משתכנים​​.​​

   
  להרחבה
  צפה בטופס
  בקשה לשימוש ביישום מקוון - אכלוס משתכנים
  ​חלק מהמסמכים הנדרשים בתהליך רישום ליישום מקוון לאכלוס משתכנים​​.​​   להרחבה
  צפה בטופס
  אישור מודד לגבי הכנת תצ"ר

  תצהיר למודדים מוסמכים

   
  להרחבה
  בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים

  ​הטופס מיועד להגשת בקשה למתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים בנחלה במושב ובשטח המחנה בקיבוץ או בקרקע חקלאית שהוקצתה למפוני גוש קטיף לתקופה ארוכה וחוות לגידול זרעים​. לדף המידע​

   
  להרחבה
  הצהרת עורך הבקשה בדבר התאמת פרטי בקשה להיתר לצורך הצבת מבנה יביל למגורי עובדים זרים לתקנות עובדים זרים

  ​​נספח לטופס בקשת הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים​

   
  להרחבה
 
gov