רשות מקרקעי ישראל

טפסים ושטרות

​​​​​​​​​מאגר המסמכים, הטפסים והשטרות הנדרשים לצורך ביצוע פעולות שונות ברשות מקרקעי ישראל.​

 

תוצאות חיפוש

תוצאות 20-1 מתוך 153 תוצאות
  טופס בקשה לביצוע פעולה במשק עזר

  ​רשאי להגיש בקשה כל חוכר המחזיק בחוזה חכירה ישיר למטרת "משק עזר". ​​לדף המידע​.

   
  להרחבה
  אישור אגודה לחתימת חוזה חכירה ישיר למשק עזר
  נספח לטופס בקשה לביצוע פעולה במשק עזר

   
  להרחבה
  תצהיר מומלץ להקצאת מגרש מבונה (בית מקצועי)
  מיועד למחזיקים ב "בית מקצועי" במושב, שאגודת המושב המליצה לרמ"י לחתום עמם על חוזה חכירה ביחס למגרש.   להרחבה
  תצהיר אגודה להקצאת מגרש מבונה (בית מקצועי)

  ​מיועד לאגודת מושב שממליצה לרמ"י על החכרת מגרש עליו בנוי "בית מקצועי" למתגוררים בו.

   
  להרחבה
  טופס בקשת החזר דמי השתתפות במכרז

  ​​​​​​​​​​​​​רשות מקרקעי ישראל מודיעה כי בוצע החזר כספי לכל מי ששילם דמי השתתפות למכרז באמצעות כרטיס אשראי לאחר ה 16.8.2016.

  ההחזר הופיע כזיכוי, מרשות מקרקעי ישראל, בכרטיס האשראי שבאמצעותו שולם ההחזר או בכרטיס האשראי העדכני של הלקוח כפי שמופיע בחברת האשראי. בהמשך לזאת רמ"י מבקשת להחזיר את דמי ההשתתפות ששולמו בבנק באמצעות שובר ידני,  לכל מי ששילם לאחר ה- 16.8.2016.
  לצורך זאת נודה אם תמלאו את הטופס בקיש​ור ה​מצורף​​. שימו לב וקראו בעיון את דף ההנחיות לצורך מילוי הטופס.​​

   
  להרחבה
  טופס בקשה לשיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטה 1554

  ​הבקשה תוגש על ידי האגודה בלבד, מידע נוסף בדף המידע​

   
  להרחבה
  טופס בקשה - סכסוך קרקעות ו/או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים
  ערבות - הסדר חזקה

  להגשה עם "טופס בקשה – סכסוך קרקעות ו/או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים"

   
  להרחבה
  תצהיר והתחייבות- לצורך הסדר חזקה

  ​להגשה עם "טופס בקשה – סכסוך קרקעות ו/או הסדר חזקה – ביישובי מיעוטים"

   
  להרחבה
  בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז – התחדשות עירונית

  דף מידע לפונה

   
  להרחבה
  טופס בקשה לבעל הזכויות בנחלה - רכישת זכויות למגורים בחלקת המגורים של הנחלה עפ"י החלטת מועצה 1591

  לדף המידע לפונה​

   
  להרחבה
  צפה בטופס
  טופס בקשה להעברת זכות שכירות (חכירה) במגזר העירוני

  בקשה להעברת זכויות במגזר העירוני. לדף המידע.​

   
  להרחבה
  תצהיר על היעדר חריגות בנייה ועמידה במועדי הבנייה בבקשה להעברת זכויות

  נספח לטופס בקשה להעברת זכויות בנכסים עירוניים.
  הצהרה על כל שאין כל חריגות בנייה, חריגות משטח המגרש וכדומה  לגבי הנכס המועבר ועמידה במועדי הבנייה​. ​נוסח הטופס עודכן ב-01.02.2017, הנוסח החדש כולל התייחסות לעמידה  במועדי סיום בנייה בהתאם להחלטת המועצה 1513.

  בקשות להעברת זכויות אשר טרם המועד 01.02.2017 יטופלו על פי נוסח התצהיר שהיה עד כה. ניתן לקבל בקשות שיוגשו עד לתאריך 15.02.2017 עם התצהיר הישן. לאחר 01.02.2017 יש לוודא כי בבקשה להעברת זכויות נעשה השימוש  בתצהיר על פי הנוסח החדש.​

   
  להרחבה
  תצהיר המבקש בדבר מצב המקרקעין (למעט במקרה של העברת זכויות)

  לביצוע פעולות בנכס - לבעלי זכויות ובהקצאה חדשה - למעט העברת זכויות.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע
  לבעלי זכויות המבקשים מרמ"י אישור זכויות או הודעה על רישומן. לדף המידע.   להרחבה
  כתב העברת זכות חכירה שאינה רשומה בלשכת רישום המקרקעין/מהוון

  מצורף לטופס בקשה להעברת זכות חכירה במגזר העירוני

  לתשומת לבכם, יש להגיש את המסמך המקורי כשהוא מודפס, חתום על ידי הצדדים ומאומת.​

   
  להרחבה
  טופס בקשה להעברת זכויות - המגזר החקלאי
  לדף המידע לפונה​​

   
  להרחבה
  בקשה לרישום במקרקעין

  ​​הבקשה תצורף לרישום חלוקה (פרצלציה) בלבד.

   
  להרחבה
  טופס בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא והוראה בלתי חוזרת - נכסים עירוניים, נחלה / משק עזר שאינם באגודה חקלאית, תעסוקה במשבצת ושטחי עיבוד

  פרטים בדף מידע בנושא מתן כתב התחייבות לרישום משכנתא או ביטולה.

   
  להרחבה
  טופס בקשה לקבלת אישור זכויות בנכס או הודעה על רישום זכויות בנכס באיו"ש -המינהל האזרחי ביהודה ושומרון

  טופס זה מיועד רק לנכסים ביהודה ושומרון​.

  לבקשה הכללית לקבלת אישור זכויות / הודעה על רישום זכויות בנכס / פלט מידע.

   
  להרחבה
 
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון
gov