רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

מכרזי רכש

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
624854 פעיל מכרז למתן שרותי שליחויות למרחב ירושלים17-12-2018
625195 פעיל מתן שירותי ייעוץ תכנוני מרחב תל אביב13-12-2018
625202 פעיל מתן שירותי יעוץ תכנוני מרחב מרכז13-12-2018
gov