רשות מקרקעי ישראל

לאחרונה  

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

מכרזי רכש

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
601771 פעיל הפקת חוברות מכרזים13-09-2017
601845 פעיל מתן שירותי קליטה, טיוב ועדכון של נתונים תכנוניים למערכות המידע של רשות מקרקעי ישראל11-09-2017
603206 פעיל מתן שירותי ייעוץ בנושאים כלכליים04-09-2017
gov