רשות מקרקעי ישראל

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

מכרזי רכש

מספרסטטוסשםתאריך פרסום
635951 פעיל מתן שירותי שמירה ואבטחה במשרדי רשות מקרקעי ישראל12-08-2019
637937 פעיל מכרז למתן שירותי הובלת דברי דואר וחבילות בין יחידות הרשות12-08-2019
635676 פעיל מתן שירות תכנון וניהול תכנון05-08-2019
gov