עורכי דין

עורכי דין
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​עורכי דין המייצגים בעלי זכויות במקרקעי ישראל לצורך ניהול זכויותיהם ומימושן, ימצאו כאן מידע בנוגע למדיניות המקרקעין. מידע זה כולל החלטות מועצת מקרקעי ישראל והחלטות רשות מקרקעי ישראל הנוגעות לתחום המקרק​עין, טפסים, החלטות, הנחיות, נהלים, הסברים ומידע בנוגע לרישום מקרקעין, מכירה וקנייה של נכסים, עיקולים, משכנתאות, רשימת סרבני​ רי​שום בלשכת רישום המקרקעין ועוד.

דפי מידע​​​​​​​​​​​​

ציבור עורכי הדין מוזמן להשתמש ב​יישום מקוון להליך אכלוס משתכנים​ שהושק לאחרונה ברשות מקרקעי ישראל​. התהליך יקצר משמעותית את פרק הזמן הדרוש לחתימת חוזי חכירה פרטניים עם המשתכנים.

הכניסה ליישום לבעלי כרטיס חכם​

 הודעות ועדכונים

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=69DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=65DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/PostAndUpdateList/DispForm.aspx?ID=63DispForm.aspx

סרטוני הסברה

קבצים להורדה

gov