שווקו בהצלחה 446 יחידות דיור במכרזי מחיר למשתכן של שר האוצר משה כחלון ושר השיכון יואב גלנט במגדל העמק ודימונה

במגדל העמק מחירי הדירות הם החל מ520,000 ₪.

מגמא יזום נדל"ן בע"מ ואשל הירדן יזום ובניין בע"מ הן החברות הזוכות בקרקע לבניית 345 יח"ד ב-6 מתחמים לבנייה רוויה בשכונה המערבית במגדל העמק.

מחירי הדירות במגדל העמק כוללים 60,000 ש"ח מענק משתכן:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 520,302 ש"ח ומבטא הנחה של 32% ממחיר דירות דומות בשוק.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 611,544 ש"ח ומבטא הנחה של 31% ממחיר דירות דומות בשוק.

המחיר התחלתי לדירת 120 מ"ר יעמוד על 733,201 ש"ח ומבטא הנחה של 30% ממחיר דירות דומות בשוק.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

השכונה המערבית במגדל העמק משתרעת על שטח של כ- 1,440 דונם וממוקמת על צומת הכניסה לעיר מצפון לכביש מס' 75 מדרום לכביש מס' 73 וממזרח למועצה מקומית יפיע. בשכונה יש מלבד מגורים מרכז שירותי דרך ומסחר ושטח לאזור ספורט עירוני.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים :

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן -  60,000 ש"ח מענק משתכןשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
8595768,726520,302-32%-248,424
100110889,595611,544-31%-278,051
1201301,050,754733,201-30%-317,553

 

להלן טבלת הזוכים:

מתחםמספר מגרששטח במ"ר בערךמספר יח"ד מחיר למשתכןמספר יח"ד שלא במחיר למשתכן

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

498645815,26142183,916,709391,0005,9005,399מגמא יזום נדל"ן בע"מ
          
50082A494, A4957,33891205,793,485579,0005,900 אין הצעות למתחם זה
50083A497, A4986,45258144,357,986435,0005,9005,199מגמא יזום נדל"ן בע"מ
50084391, A488, B4886,62646113,894,072389,0006,0005,399מגמא יזום נדל"ן בע"מ
50085393, A487, B487, C4876,76146124,019,327401,0006,0005,299מגמא יזום נדל"ן בע"מ
50086395, A486, B486, C4866,76046124,018,373401,0006,0005,299מגמא יזום נדל"ן בע"מ
50087A485, C4855,2093282,816,777281,0005,9005,880אשל הירדן יזום ובנין בע"מ

 

דירות ימכרו החל מ 565,886₪. חברת א.אבאל חברה לבנין ופיתוח (1993)בע"מ היא החברה הזוכה בקרקע לבניית 101 יח"ד בשכונת השחר בדימונה.

מחירי הדירות בדימונה כוללים 60,000 ש"ח מענק משתכן:

המחיר התחלתי לדירת 85 מ"ר יעמוד על 565,886 ש"ח ומבטא הנחה של 22% ממחיר דירות דומות בשוק.

המחיר התחלתי לדירת 100 מ"ר יעמוד על 665,921 ש"ח ומבטא הנחה של 21% ממחיר דירות דומות בשוק.

המחיר התחלתי לדירת 110 מ"ר יעמוד על 732,611 ש"ח ומבטא הנחה של 21% ממחיר דירות דומות בשוק.

הדירות כוללות מרפסת, מחסן וחניה.

שכונת השחר בדימונה ממוקמת באזור הגבעות הצפוניות של העיר דימונה ומשתרעת על שטח של כ- 800 דונם. בשכונה יש מלבד מגורים, מבני ציבור, גני ילדים, בתי כנסת ושטחים פתוחים ציבוריים.

להלן ניתוח מחירי דירות לפי שטחי דירות שונים :

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן -  60,000 ש"ח מענק משתכןשיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
8594729,525565,886-22%-163,640
100109846,125665,921-21%-180,205
110119923,858732,611-21%-191,248

להלן טבלת הזוכים:

מתחםמספר מגרששטח במ"ר בערךמספר יח"ד מחיר למשתכןמספר יח"ד שלא במחיר למשתכן

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

45685529-53313,77165653,954,307496,0005,646 אין הצעות למתחם זה
45686534-53710,71652523,084,415389,0005,646 אין הצעות למתחם זה
45687538, 540, 543, 546, 549, 551-55218,35491915,292,614670,0005,646 אין הצעות למתחם זה
45728434-44016,26250511,377,276383,0005,7005,700א.אבאל חברה לבנין ופיתוח (1993)בע"מ
 
 
 
gov