הצלחה בשני מכרזי מחיר למשתכן ביבנה ובאופקים, בהם שווקו בסה"כ 362 יח"ד

שווקו בהצלחה 362 יח"ד במכרזי מחיר למשתכן של שר האוצר משה כחלון ושר השיכון יואב גלנט ביבנה ובאופקים.

ביבנה ימכרו 334 דירות :

דירה בגודל 80 מ"ר תימכר החל מ-  821,375ש"ח.

דירה בגודל 110 מ"ר תימכר החל מ- 1,095,014 ש"ח.

דירה בגודל 125 מ"ר תימכר החל מ-  1,231,834 ש"ח.

 

המחירים מגלמים הנחה של 30% ממחיר דירה דומה בשוק.

 

להלן תוצאות המכרז לו הוגשו 16 הצעות:

מכרז מר/140/2016 לרכישת זכויות חכירה ב-3 מתחמים (סה"כ 334 יח"ד)

לבנייה רוויה ביבנה

שטח במ"ר בערך

שטח

בניה

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

14,659            16433,547,0893,900,00010,0818,367א.י. אמריקה ישראל להשקעות בע"מ, אבי מנדלר נכסים והשקעות בע"מ
7,645            8517,410,9932,000,0009,6777,796ברקת ישראל מחיר למשתכן פרויקט אולגה בע"מ
6,98715,6908516,791,7311,900,0009,8448,045גיא ודורון לוי הנדסה בניה והשקעות בע"מ

יבנה נאות רבין - מר/140/2016
שלושה מתחמים, סה"כ 334 יח"ד לפי תב"ע.
יח"ד שיתווספו בהקלת שבס ימכרו בשוק החופשי.

להלן ניתוח מחירי דירות במתחם:

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן
אין מענק למשתכן
שיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק
8090 ₪ 1,172,096₪  821,375-30%- 350,721
110120₪  1,562,577₪ 1,095,014-30%- 467,563
125135₪  1,757,818₪ 1,231,834-30%- 525,984

 

בפרויקט באופקים ימכרו דירות במחירים המגלמים הנחה של כ- 25% ממחיר דירה דומה בשוק. מחירים אלו מגלמים מענק מחיר למשתכן בגובה 60,000 ש"ח לדירה.

 

דירה בגודל 80 מ"ר תימכר החל מ- 417,395 ש"ח.

דירה בגודל 100 מ"ר תימכר החל מ- 527,141 ש"ח.

דירה בגודל 120 מ"ר תימכר החל מ- 636,887 ש"ח.

 

להלן ניתוח תוצאות המכרז:

מכרז בש/145/2017 לרכישת זכויות חכירה במתחם 1 (סה"כ 62 יח"ד) לבניה רוויה

בשכונת הפארק באופקים

 

מספר יח"ד

שלא במחיר למשתכן

מספר

יח"ד

מחיר

למשתכן

הוצאות פיתוח בש"ח

(כולל מע"מ)

גובה פקדון

מחיר מקסימום

(לא כולל מע"מ)

סכום

זכיה למ"ר דירתי

שם

זוכה

29  

5

285,934,796593,0004,8004,690מגידו י.ק. יזום בע"מ

 

שטח דירתי ממוצעשטח אקווי ממוצע – כולל מרפסת, מחסן וחניהמחיר שוק לדירה ממוצעת – לפי שומהמחיר דירה למשתכן
כולל הפחתת 60,000 ₪ מענק למשתכן
שיעור הנחה ממחיר שוקהנחה בש"ח ממחיר שוק *
8087₪  560,253₪ 417,395-25%- 142,858
100107₪  689,047 ₪  527,141-23%- 161,906
120127₪  817,840₪  636,887-22%- 180,953

 

gov