אושרו להפקדה שתי תכניות ענק במגזר הערבי ביישוב ג'דידה מכר

ג'דידה מכר
קרדיט: רשות מקרקעי ישראל

הוחלטו להפקדה  בותמ"ל שתי תכניות ענק במגזר הערבי  בישוב ג'דידה מאכר  בגליל המערבי:
תכנית רשות מקרקעי ישראל לכ7,000 יח"ד ותכנית משרד הבינוי והשיכון  לכ8,000 יח"ד.

הותמ"ל אישרה ב22.5.18 הפקדת שתי תכניות  ענק בישוב ג'דידה מאכר בגליל המערבי מזרחית לעכו ומערבית לכביש 70. התכניות  קודמו על ידי רשות מקרקעי ישראל ועל ידי משרד  הבינוי והשיכון  ויוסיפו בס" לישוב כ  15,000 יח"ד. תכנית רשות מקרקעי ישראל כוללת 7,000 יח"ד ותכנית משב"ש כוללת 8,000 יח"ד.

שתי התכניות צפויות לסייע משמעותית לצמצום משבר הדיור במגזר הערבי ולתת לו מענה בכך שהן מאפשרות מגוון פתרונות דיור, כולל דיור בהישג יד, כמו גם פתרונות תעסוקה אשר ישמשו את תושבי המתחם החדש ןאת תושבי הישוב הוותיק ובכך יסייעו בצמצום פערים סוציו-אקונומיים ויחזקו את איתנות הישוב כולו.

השכונה החדשה גבעות טנטור, תוקם מצפון לכביש מס' 85, מדרום ליישוב ג'דיידה-מכר וממזרח לכביש מס' 6 העתידי. בשטח זה מיועדים להיבנות מבני מגורים, תעסוקה ומסחר, וכן מבני מוסדות ציבור ושטחים פתוחים ציבוריים.

התכניות מתבססות על עקרונות תכנית מתאר אשר קודמה לישוב ע"י המועצה הארצית.

תכנית רשות מקרקעי ישראל קודמה,  באמצעות מנהל הפרויקט- משה כהן ואדריכלי התכנית- משרד קולקר אדריכלים.

הצפיפות בתכנית רשות מקרקעי ישראל , תעמוד על כ- 12.5 יח"ד לדונם (נטו). התכנית מציעה תמהיל בינוי מגוון אשר מייצר אפשרויות מגורים שונות ובמגוון צפיפויות. הדבר יאפשר למגוון רחב של  אוכלוסיות להיות חלק מהרחבת הישוב. כמו כן, כוללת  התכנית כ- 20% יח"ד קטנות המשולבות בייעודי המגורים הכוללים בינוי בצפיפות גבוהה ודיור מוגן.  התכנית כוללת אזור תעסוקה ושטחי מסחר הפרושים לאורך הרחוב הראש במטרה לחזק את מעמדה הכלכלי של הרשות על מנת שתוכל לספק שירותים ברמה גבוהה לתושבים. מערך הרחובות והשטחים הפתוחים תוכנן כך שיאפשר הליכה נוחה ברגל, רכיבת אופניים רציפה ושימוש מיטבי בתחבורה ציבורית.

בין רחובות המתחם, תוכננו מבנים עירוניים אשר כל אחד מהם כולל שימושים מעורבים: מגורים, מבני ציבור ושטחים פתוחים. בחלק הצפוני של המתחם, מוקם הרחוב הראשי החוצה אותו ממזרח למערב לכל אורכו. רחוב זה כולל בינוי מרקמי בצפיפות הגבוהה ביותר בתוכניות (15-24 יח"ד לדונם) ואפשרות לעירוב שימושים בקומות הקרקע (מסחר /מגורים/מבני ציבור). בחיבור בין שני חלקי המתחם  מוקם המע"ר הכולל שוק ושימושי מסחר נוספים,  תעסוקה, דיור מוגן, מבני ציבור וכיכרות עירוניות.​

אחד מהעקרונות הבולטים של התכנית הוא יצירת מרחב ציבורי איכותי באמצעות שטחים למבני ציבור, שטחים ציבוריים פתוחים  ומערך רחובות נרחב הכולל שילוב מדרכות רחבות, נטיעות ושבילי אופניים.

התכנית כוללת תוספת מסיבית של תשתיות הנדסיות (הרחבה ושדרוג של כבישים ארציים 70  ו - 85, הרחבת מט"ש עכו, בריכות מים, תחנות שאיבה, מאגר ויסות ועוד) שחלקם ישרתו את המרחב בכללותו בנוסף לתושבי ג'דידה מכר.  

רפי אלמליח, מנהל אגף בכיר לתכנון ופרויקטים ברשות מקרקעי ישראל בירך על החלטת הועדה וציין כי מדובר בתכנית חשובה מאין כמוה הן בתרומתה להגדלת מלאי יחידות הדיור הכולל והן במענה שהיא נותנת למגזר הערבי. התכנית מצויה בין עורקי תחבורה ראשיים אשר ישרתו אותה והיא מאפשרת מרקם חיים איכותי באמצעות היקף נרחב של יחידות דיור בתמהיל מגוון, שטחי ציבור, שטחים פתוחים והסדרת תשתיות משמעותית בתחומה. 

gov