הודעות הדוברת

 

הודעות הדוברת

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

 

 

קול קורא מכלאות צאן בחורהhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/kolkore_hora_11022019.aspxקול קורא מכלאות צאן בחורהמועצה מקומית חורה בשיתוף הרשות להסדרת התיישבות הבדואים בנגב, רשות מקרקעי ישראל, משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמינים את הציבור להגיש בקשות להשכרת מקרקעין בהרשאה זמנית לתקופות קצרות של עד שלש שנים למי שיעמוד בקריטריונים ובהתאם להחלטות ונוהלי מועצת מקרקעי ישראל.
תוצאות מכרזים שבועיות 10.2.2019http://land.gov.il/PR_MSG/Pages/tozaot_micrazim_11022019.aspxתוצאות מכרזים שבועיות 10.2.2019
הותמ"ל החליטה לקדם תוכנית של רשות מקרקעי ישראל להקמת רובע מגורים בשטח מחנה סירקין בפתח תקווהhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/vatmai_petahtikva_070219.aspxהותמ"ל החליטה לקדם תוכנית של רשות מקרקעי ישראל להקמת רובע מגורים בשטח מחנה סירקין בפתח תקווה
שכונה בת 750 יח"ד במחיר למשתכן תוקם על שטח ברמת החייל שחברת החשמל תחזיר לידי רשות מקרקעי ישראלhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/electric_05022019.aspxשכונה בת 750 יח"ד במחיר למשתכן תוקם על שטח ברמת החייל שחברת החשמל תחזיר לידי רשות מקרקעי ישראל​מדובר בהשבת נכס נוסף וחשוב אותו משיבה חח"י כחלק מיישומו של הסכם אסטרטגי שנחתם לפני כשנה להשבת 16 נכסים נבחרים לרמ"י
הופקדה להתנגדויות תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת 1,755 יחידות דיור במרכז הוד השרוןhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/program_ramathashron_31122018.aspxהופקדה להתנגדויות תכנית רשות מקרקעי ישראל להקמת 1,755 יחידות דיור במרכז הוד השרוןתכנית של רשות מקרקעי ישראל להקמת שכונת מגורים חדשה במרכז העיר הוד השרון ל-1,755 יח"ד פורסמה להפקדה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מרכז.
שדרות: רמ"י מפרסמת מכרז לשני מגרשים לתעשייהhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/industry-land_sderot_15112018.aspxשדרות: רמ"י מפרסמת מכרז לשני מגרשים לתעשייהרשות מקרקעי ישראל (מרחב עסקי דרום) מפרסמת מכרז, במסגרתו ישווקו שני מגרשים לבנייה לתעשייה/תעסוקה במתחם 9 בשדרות רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] פירסמה מכרז פומבי מספר בש/333/2018 לחתימה על חוזה לרכישת זכויות חכירה לבנייה לתעשייה/מלאכה בשני מגרשים השוכנים במתחם 9 בשדרות המשתרעים על שטח כולל של כ-31,500 מ"ר.
גוש חלב: רמ"י מפרסמת מכרז לבניית 55 יח"דhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/micraz_goshalav_15112018.aspxגוש חלב: רמ"י מפרסמת מכרז לבניית 55 יח"דרשות מקרקעי ישראל, מרחב צפון ומשרד הבינוי והשיכון מפרסמים מכרז הרשמה והגרלה לבני מקום חסרי דיור לבניה עצמית, במסגרתו ישווקו 55 מגרשים לבניית 55 יחידות דיור למגורים במתחם 5 מ' שבגוש חלב (ג'ש) רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] פירסמה מכרז פומבי מספר צפ/342/2018 לרכישת זכויות חכירה לבניית 55 יח"ד ב-55 מגרשים השוכנים במתחם 5 מ' שבגוש חלב (ג'ש) והמשתרעים על שטח כולל של כ16.692 דונם. מדובר במכרז לבנייה נמוכה, צמודת קרקע בשיטת בנה ביתך.
פורסם קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לעיון והערות הציבורhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/moatza_decisions_04022019.aspxפורסם קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל לעיון והערות הציבור
תוצאות מכרזים שבועיות 29/01/19http://land.gov.il/PR_MSG/Pages/michrazim_29012019.aspxתוצאות מכרזים שבועיות 29/01/19
שינוי מגמה בפלישות בנגב: 34 מתוך 37 פלישות בלתי חוקיות בנגב התפנו עצמאית לאחר פעילות אכיפהhttp://land.gov.il/PR_MSG/Pages/selfevacuation_negev.aspxשינוי מגמה בפלישות בנגב: 34 מתוך 37 פלישות בלתי חוקיות בנגב התפנו עצמאית לאחר פעילות אכיפהמפקחי רשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב. במסגרת הפינוי נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 37 נסיונות פלישה שונים. 34 מתוך הפלישות פונו במלואן על ידי הפולשים עצמם, זאת לאחר שהחליטו להימנע מתביעות כספיות להחזר עלויות פינוי, המוגשות ע"י הרשות כנגד פולשים שאינם מתפנים בעצמם. ובפלישה נוספת הפולשים החלו להתפנות בעצמם ואילו מפקחי כוחות האכיפה השלימו עבורם את הפינוי

gov