הגשת עמדות לצוות המגבש המלצות בנושא הסדרים המפורטים בהחלטה מס׳ 1524 של מועצת מקרקעי ישראל

עניין ההחלטה: ​״רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי״

​תשומת לבכם למועד ההגשה המעודכן

​שר האוצר מינה צוות מקצועי לבחינת הסדרים, גיבוש מסקנות והצגתם לשר ולמועצת מקרקעי ישראל, 

בנושא: "רכישת זכויות למגורים על ידי אגודה חקלאית שיתופית שהיא קיבוץ מתחדש, קיבוץ שיתופי או מושב שיתופי".

הצוות מונה בהתאם לסעיף 16 להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1524 מיום 18.9.2017, ניתן לעיין בהחלטה באתר

הצוות מזמין את המעוניינים בכך להעביר אליו את עמדותיהם בכתב.

נבקש כי ככל האפשר יהיו הפניות קצרות ותמציתיות (לכל היותר חמישה עמודים) ויש להעבירן, עד ליום 19.4.18, אל הגב' שירלי גונן, 

מרכזת הצוות, במייל shirleyg@land.gov.il (טלפון: 073-2021305).

ככל שהצוות ימצא לנכון, יזומנו חלק מבין הגורמים אשר העבירו פניות בכתב, להשמיע עמדותיהם בעל פה לפני הצוות.


עדיאל שמרון

מנהל רשות מקרקעי ישראל

קבצים להורדה

gov