בדיקת היתכנות הזכאות לקבלת בעלות על נכס

במסגרת הרפורמה במקרקעי ישראל פועלת רשות מקרקעי ישראל להעברת הבעלות על הקרקע לחוכרים שעומדים בקריטריונים שנקבעו בהחלטת מועצה מס' 1549 בנושא העברת הבעלות.
העברת הבעלות תתבצע כמפורט בהחלטה ובהתאם למיקום הנכס, שטח הקרקע ומטרת ההקצאה (מגורים, תעסוקה וכד'). ​​
לרשותכם יישומון המציג את היתכנות זכאותכם לקבלת בעלות על נכס.
לביצוע הפעולה נדרש לזהות את הנכס באמצעות מספר התיק ברשות מקרקעי ישראל​ או מספרי גוש וחלקה.

 
gov