התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
639444 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר -יח"ד אחת שטח העסקה 2323.0 מ"ר בישוב הוד השרון.22-10-2019
639446 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד 1 שטח העסקה 3984.0 מ"ר בישוב ראשון לציון.22-10-2019
640485 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 2795.0 מ"ר בישוב אלמגור.22-10-2019
640486 פעיל מתקני מים הסכם פיתוח לחכר, מתקנים הנדסיים שטח העסקה 1316.0 מ"ר בישוב טורעאן.22-10-2019
640487 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 12214.0 מ"ר בישוב לימן.22-10-2019
640488 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים אחד שטח העסקה 1169.0 מ"ר בישוב עשרת.22-10-2019
640490 פעיל שתי יחידות דיור במשק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, היוון משק עזר ומתן חוזה עירוני שטח העסקה 1315.0 מ"ר בישוב בוסתן הגליל.22-10-2019
640492 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 2935.0 מ"ר בישוב אלמגור.22-10-2019
640452 פעיל רכישת תחזוקה ובנק שעות ותמיכה במוצרי ESRI16-10-2019
640438 פעיל שירותי ייעוץ ומחקר טכנולוגי15-10-2019
640439 פעיל רכישת חוזה שירות ותמיכה לרשיונות אוטוקאד.15-10-2019
640440 פעיל רכישת תחזוקה שנתית ובנק שעות יעוץ למערכת נמל"ה.15-10-2019
640441 פעיל תחזוקה לרישיונות קיימים, הדרכות, ובנק שעות לתמיכה במוצר QLIKVIEW/QLIKSENSE15-10-2019
640442 פעיל רכישת הסכם שירות שנתי לרשיונות תוכנת Powerterm-Webconnect 15-10-2019
640445 פעיל רכישת רשיונות, שירות,תחזוקה ובנק שעות למערכת SysAid15-10-2019
640447 פעיל שירותי מחקר טכנולוגי15-10-2019
640450 פעיל רכישת סיוע, הדרכה, שעות יעוץ, תמיכה וחוזה תחזוקה שנתי למוצר אטיוניטי קונקט15-10-2019
640451 פעיל שרותי תמיכה פרמייר מחברת מיקרוסופט למערכות הפעלה ותוכנות מיקרוסופט15-10-2019
627015 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 230176.0 מ"ר בישוב נוה מיכאל.13-10-2019
640392 פעיל חידוש חוזה תחזוקה שנתי למערכת הפעלה VMS ובסיס הנתונים הרשתי CODASYS/DBMS13-10-2019
640393 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א של נחלה שטח העסקה 1819.0 מ"ר בישוב נוה מיכאל.13-10-2019
640394 פעיל מסחר ושרותים אחרים הרשאה לשימוש, סופרמרקט שטח העסקה 1127.9 מ"ר בישוב תנובות.13-10-2019
640395 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 351.0 מ"ר בישוב אבטין.13-10-2019
640396 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב אבטין.13-10-2019
640397 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב אבטין.13-10-2019
640398 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב אבטין.13-10-2019
640399 פעיל מרעה חורש השכרות עונתיות, שטחי מרעה שטח העסקה 1383768.0 מ"ר בישוב ניר עציון.13-10-2019
640400 פעיל מרעה בתה השכרות עונתיות, מרעה בתה שטח העסקה 121640.0 מ"ר בישוב רגבים.13-10-2019
640401 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גני ילדים - גברעם שטח העסקה 1254.0 מ"ר בישוב גברעם.13-10-2019
640402 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א שטח העסקה 8241.0 מ"ר בישוב עמיעז.13-10-2019
640404 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 176154.0 מ"ר בישוב אשקלון.13-10-2019
640405 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 216775.0 מ"ר בישוב קרית גת.13-10-2019
640406 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב כרם עמי (אליאב, חרוב).13-10-2019
640407 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 128742.0 מ"ר בישוב מ.א. חוף אשקלון.13-10-2019
640408 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 350527.0 מ"ר בישוב בית שקמה.13-10-2019
640409 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 258498.0 מ"ר בישוב מ.א. לכיש.13-10-2019
640410 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שכירות עונתית שטח העסקה 226189.0 מ"ר בישוב אשקלון.13-10-2019
640411 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, שטח זמני מושב בית שקמה שטח העסקה 782351.0 מ"ר בישוב בית שקמה.13-10-2019
640358 פעיל התקשרות עם חברת מדידות לטובת מדידת מחצבת יאשיהו - מגידו .10-10-2019
640344 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל בית דפוס שטח העסקה 1030.0 מ"ר בישוב ערד.09-10-2019
640345 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב אור הגנוז.09-10-2019
640346 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.09-10-2019
640347 פעיל הרחבה-מושב/קיבוץ בניה מרוכזת הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב אשדות יעקב מ.09-10-2019
640318 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.08-10-2019
640319 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, מוסך מושב דקל שטח העסקה 4344.0 מ"ר בישוב דקל.08-10-2019
640320 פעיל תעשיה ומלאכה בנחלה הרשאה לשימוש, בית בד שטח העסקה 126.0 מ"ר בישוב כפר אחים.08-10-2019
640321 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה דו-משפחתית שטח העסקה 300.0 מ"ר בישוב אורנית.08-10-2019
640322 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה דו-משפחתית שטח העסקה 300.0 מ"ר בישוב אורנית.08-10-2019
640323 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 7936.0 מ"ר בישוב רם און.08-10-2019
640324 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשיה ומלאכה שטח העסקה 2622.0 מ"ר בישוב עכו.08-10-2019
640325 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות ע"פ החלטה 751 שטח העסקה 571.0 מ"ר בישוב ניר עם.08-10-2019
640326 פעיל המרה משכר לחכר בבניה נמוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים צמוד קרקע שטח העסקה 272.0 מ"ר בישוב אור יהודה.08-10-2019
640327 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 18006.0 מ"ר בישוב נתיב השירה.08-10-2019
640328 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 531.0 מ"ר בישוב מלילות.08-10-2019
640329 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 551.0 מ"ר בישוב ברכיה.08-10-2019
640330 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 622.0 מ"ר בישוב ברכיה.08-10-2019
640331 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 622.0 מ"ר בישוב ברכיה.08-10-2019
640332 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מירב.08-10-2019
640333 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 348.0 מ"ר בישוב איתן.08-10-2019
640335 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 348.0 מ"ר בישוב איתן.08-10-2019
640336 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 230 שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).08-10-2019
640216 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 526 שטח העסקה 2392.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640217 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 502 שטח העסקה 2499.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640218 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 531 שטח העסקה 2383.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640219 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 512 שטח העסקה 2503.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640220 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 507 שטח העסקה 2505.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640221 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 504 שטח העסקה 2499.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640222 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 501 שטח העסקה 2499.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640223 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 505 שטח העסקה 2499.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640224 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 481.0 מ"ר בישוב עמיר.07-10-2019
640225 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 483.0 מ"ר בישוב עמיר.07-10-2019
640226 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, מחסנים מושכרים שטח העסקה 341.0 מ"ר בישוב אילות.07-10-2019
640227 פעיל בניה דו-משפחתית מכר ללא הסכם פיתוח, 4 יח"ד שטח העסקה 1140.0 מ"ר בישוב יהוד-מונוסון.07-10-2019
640228 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, שעל נחלה 178 שטח העסקה 1511.0 מ"ר בישוב שעל.07-10-2019
640229 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו 2 שנאים שטח העסקה 25.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.07-10-2019
640230 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 520 שטח העסקה 2400.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640231 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב עמיר.07-10-2019
640232 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, תעשיה ומלאכה שטח העסקה 2012.0 מ"ר בישוב שילת.07-10-2019
640233 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור דלתות ממתכת שטח העסקה 2212.0 מ"ר בישוב מ.א. גוש עציון.07-10-2019
640234 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב עמיר.07-10-2019
640235 פעיל מסחר ושרותים אחרים הרשאה לשימוש, מסחר שטח העסקה 3164.0 מ"ר בישוב יבנה.07-10-2019
640236 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 218 שטח העסקה 2343.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640237 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 523 שטח העסקה 2392.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640238 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 525 שטח העסקה 2384.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.07-10-2019
640239 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, גידולי שדה- שלחין שטח העסקה 671000.0 מ"ר בישוב ניר צבי.07-10-2019
640161 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 2272.0 מ"ר בישוב אלמגור.06-10-2019
640162 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 606.0 מ"ר בישוב שתולה.06-10-2019
640163 פעיל מסחר שרותים ומבני ציבור מכר ללא הסכם פיתוח, מסחר שטח העסקה 324.0 מ"ר בישוב פתח תקוה.06-10-2019
640164 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 2460.0 מ"ר בישוב כחל.06-10-2019
640165 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב בצת.06-10-2019
640166 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש מבונה שטח העסקה 1086.0 מ"ר בישוב שאר-ישוב.06-10-2019
640167 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, שני מבנה קייט שטח העסקה 80.0 מ"ר בישוב מגדים.06-10-2019
640168 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 401.0 מ"ר בישוב שתולה.06-10-2019
640169 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מאפייה שטח העסקה 6199.0 מ"ר בישוב ערד.06-10-2019
640170 פעיל מסחר ושרותים אחרים חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר ושירותים אחרים שטח העסקה 663.0 מ"ר בישוב באר שבע.06-10-2019
640171 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח משבצת שטח העסקה 3966193.0 מ"ר בישוב עמשא.06-10-2019
640172 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו שנאי אחד שטח העסקה 121.0 מ"ר בישוב שומריה. גוש 3133 חלקה 8 לפי חוו"ד יועמ"ש מרחב דרום לעניין ההתקשרות הנ"ל כי הספק הוא ספק יחיד: "בהתאם למצב הדברים בפועל, חברת החשמל הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר טרנספורמציה".06-10-2019
640173 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 182.0 מ"ר בישוב ירוחם.06-10-2019
640174 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 261.0 מ"ר בישוב ערד.06-10-2019
640175 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 363.0 מ"ר בישוב באר שבע.06-10-2019
640176 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 9838.0 מ"ר בישוב כפר ברוך.06-10-2019
640178 פעיל בתי ספר ומוסדות מדע חכירה ללא הסכם פיתוח, בית ספר ומעון יום שטח העסקה 5201.0 מ"ר בישוב נתיבות.06-10-2019
640179 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו שני שנאים שטח העסקה 93.0 מ"ר בישוב מ.א. חבל אילות. גוש 39113 חלקה 17 לפי חוות דעת יועת משפטי של מרחב דרום לעניין ההתקשרות הנ"ל כי הספק הוא ספק יחיד: "בהתאם למצב הדברים בפועל, חברת החשמל הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר טרנספורמציה".06-10-2019
640180 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 1512.0 מ"ר בישוב ערד.06-10-2019
640181 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 14286.0 מ"ר בישוב שדרות.06-10-2019
640182 פעיל מסחר ושרותים אחרים הרשאה לשימוש, גן אירועים קרן ברל שטח העסקה 3713.0 מ"ר בישוב כפר סבא.06-10-2019
638937 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר יח"ד אחת שטח העסקה 1031.0 מ"ר בישוב עשרת.06-10-2019
640071 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלות.03-10-2019
640072 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מסלות.03-10-2019
640073 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מסלות.03-10-2019
640074 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מסלות.03-10-2019
640075 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים שטח העסקה 11608.0 מ"ר בישוב אשקלון.03-10-2019
640076 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 738.0 מ"ר בישוב בית אלפא.03-10-2019
640077 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 776.0 מ"ר בישוב בית אלפא.03-10-2019
640078 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 407.0 מ"ר בישוב מרחביה קבוץ.03-10-2019
640079 פעיל מגורים חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים מלונאות ומסחר שטח העסקה 12006.0 מ"ר בישוב תל אביב יפו.03-10-2019
640080 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש 208 שטח העסקה 458.0 מ"ר בישוב אור הנר.03-10-2019
640081 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הסדר הקבוע בהוראות פרק 8.3 סמן ז שטח העסקה 10103.0 מ"ר בישוב חניאל.03-10-2019
640082 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1850.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.03-10-2019
640083 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 2740.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.03-10-2019
640084 פעיל מתקני מים הרשאה לתיכנון, תכנון בריכת יצהר שטח העסקה 870.0 מ"ר בישוב יצהר.03-10-2019
640085 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ פריפריאלי שטח העסקה 6777.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.03-10-2019
640087 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב ברור חיל.03-10-2019
640088 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מגרש תעשיה שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב שילת.03-10-2019
640089 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 511.0 מ"ר בישוב שבי דרום.03-10-2019
640090 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב שבי דרום.03-10-2019
640091 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 450.0 מ"ר בישוב בית אלפא.03-10-2019
640092 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א של הנחלה שטח העסקה 27574.0 מ"ר בישוב ערוגות.03-10-2019
640093 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, הקמת מפעל לייצור יינות-יקב שטח העסקה 2576.0 מ"ר בישוב ירושלים.03-10-2019
640094 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, ארבעה מבני קייט בנחלה שטח העסקה 160.0 מ"ר בישוב צרופה.03-10-2019
640095 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, כניסה להחלטה 1591 שטח העסקה 12350.0 מ"ר בישוב לימן.03-10-2019
587448 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה - בעל שטח העסקה 8600.0 מ"ר בישוב יהוד-מונוסון.29-09-2019
587874 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, גידולי שדה - שלחין שטח העסקה 108245.0 מ"ר בישוב בני דרום.29-09-2019
587869 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, גידולי שדה - שלחין שטח העסקה 77000.0 מ"ר בישוב יהוד-מונוסון.29-09-2019
592327 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה- בעל שטח העסקה 173000.0 מ"ר בישוב פתח תקוה.29-09-2019
592328 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, גידולי שדה - שלחין שטח העסקה 11000.0 מ"ר בישוב יהוד-מונוסון.29-09-2019
597885 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, גידולי שדה - שלחין שטח העסקה 225000.0 מ"ר בישוב שפיים.29-09-2019
610167 פעיל כוורות השכרות עונתיות, כוורות שטח העסקה 900.0 מ"ר בישוב ללא תחום שיפוט מרכז.29-09-2019
610170 פעיל גידולי שדה - שלחין השכרות עונתיות, גידולי שדה- שלחין שטח העסקה 14160.0 מ"ר בישוב הוד השרון.29-09-2019
639989 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א' שטח העסקה 19867.0 מ"ר בישוב גבע כרמל.29-09-2019
639990 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת חקלאית שטח העסקה 230480.0 מ"ר בישוב יד השמונה.29-09-2019
639991 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה במשבצת שטח העסקה 2504.0 מ"ר בישוב שדה ורבורג.29-09-2019
639992 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שטח העסקה 29.0 מ"ר בישוב בצת.29-09-2019
639993 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 7871.0 מ"ר בישוב כפר קיש.29-09-2019
639995 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, שירותים ציבוריים שטח העסקה 1010.0 מ"ר בישוב מירון. גוש 13688 חלקה 77 מתחם שירותים ציבוריים לטובת המרכז למקומות הקדושים בגוש 13688 חלק מחלקה 77 בשטח של 1.010 דונם במתחם קבר הרשב"י במירון.29-09-2019
639996 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר שנאים לימן שטח העסקה 21.0 מ"ר בישוב לימן. גוש 18210 חלקה 129 מדובר בהקצאה לטובת חברת חשמל למטרת חדר טרנספורמציה בגוש 18210 חלקה 129 בחלק בשטח של 21 מ"ר בלימן .מדובר בחדר עם שנאי אחד.על שטח הבקשה חלה תוכנית מס ג/18731 בתוקף בייעוד שצ"פ ,התכליות המותרות בין היתר מתקנים לחשמל.29-09-2019
639997 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 5455.0 מ"ר בישוב אלון הגליל.29-09-2019
639998 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 2281.0 מ"ר בישוב מלכישוע.29-09-2019
639999 פעיל חשמל-טרנספורמטורים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחמ"ש נצרת שטח העסקה 9330.0 מ"ר בישוב נצרת. גוש 17610 חלקה 3 מדובר בהקצאת הקרקע לטובת חברת החשמל למטרת תחמ"ש בנצרת בגוש 17610 חלק מחלקה 3,27 בשטח של 9,330 מ"ר. על שטח הבקשה חלה תכנית מס' 211-0304162 בייעוד מתקנים הנדסיים, התכליות המותרות בין היתר הקמת תחנת משנה לחשמל.29-09-2019
640000 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 1960.0 מ"ר בישוב מזרעה.29-09-2019
640001 פעיל שצ"פ + מבני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 2244.0 מ"ר בישוב מזרעה.29-09-2019
640002 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, גבעת יואב- נחלה 519 שטח העסקה 2426.0 מ"ר בישוב גבעת יואב.29-09-2019
640003 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שטח העסקה 21.0 מ"ר בישוב בצת.29-09-2019
640008 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה- בעל שטח העסקה 141180.0 מ"ר בישוב אלישיב.29-09-2019
640010 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה- בעל שטח העסקה 253240.0 מ"ר בישוב יבנה.29-09-2019
639899 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 1035.0 מ"ר בישוב עשרת.26-09-2019
639900 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 351.0 מ"ר בישוב איתן.26-09-2019
639902 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.26-09-2019
639903 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 351.0 מ"ר בישוב איתן.26-09-2019
639904 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 346.0 מ"ר בישוב איתן.26-09-2019
639905 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, אזור מגורים 2 מיוחד - 64 יח"ד שטח העסקה 8525.0 מ"ר בישוב ירושלים.26-09-2019
639906 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 430.0 מ"ר בישוב כפר ברוך.26-09-2019
639907 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מירב.26-09-2019
639908 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשיה שטח העסקה 3910.0 מ"ר בישוב הוד השרון.26-09-2019
639909 פעיל מלונאות ומסחר חכירה ללא הסכם פיתוח, מלונואות שטח העסקה 14945.0 מ"ר בישוב אילת.26-09-2019
639910 פעיל תעשיה ומלאכה בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, אחסנה בלבד שטח העסקה 407.0 מ"ר בישוב אורה.26-09-2019
639911 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, מזנון מכירה בית מאפה ומשרדים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב קרית ענבים.26-09-2019
639912 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 401.0 מ"ר בישוב רגבה.26-09-2019
639913 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 מבני קייט בגודל 40 מ"ר כל אחד שטח העסקה 80.0 מ"ר בישוב בית חלקיה.26-09-2019
639914 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.26-09-2019
639915 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.26-09-2019
639916 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.26-09-2019
639917 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, מגורי עובדים זרים למשק 41 צופר שטח העסקה 90.0 מ"ר בישוב צופר.26-09-2019
639918 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב מסלות.26-09-2019
639919 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 352.0 מ"ר בישוב אל רום.26-09-2019
639920 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 536.0 מ"ר בישוב דפנה.26-09-2019
639921 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 368.0 מ"ר בישוב דפנה.26-09-2019
639922 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב דפנה.26-09-2019
639923 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 506.0 מ"ר בישוב דפנה.26-09-2019
639924 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 506.0 מ"ר בישוב מסלות.26-09-2019
639925 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מסלות.26-09-2019
639926 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב מסלות.26-09-2019
639927 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מסלות.26-09-2019
639928 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב מסלות.26-09-2019
639929 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים ברחבה שטח העסקה 601.0 מ"ר בישוב אשחר.26-09-2019
639930 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים ברחבה שטח העסקה 601.0 מ"ר בישוב אשחר.26-09-2019
639931 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 301.0 מ"ר בישוב אשחר.26-09-2019
639932 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים ברחבה שטח העסקה 301.0 מ"ר בישוב אשחר.26-09-2019
639933 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חוזה חכירה לחלקה א בנחלה שטח העסקה 25195.0 מ"ר בישוב תלמי יחיאל.26-09-2019
639934 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 441.0 מ"ר בישוב מסלות.26-09-2019
639935 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 509.0 מ"ר בישוב דפנה.26-09-2019
639936 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 587.0 מ"ר בישוב דפנה.26-09-2019
639937 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך דירות שטח העסקה 514.0 מ"ר בישוב דפנה.26-09-2019
639938 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים אחד שטח העסקה 586.0 מ"ר בישוב עזריאל.26-09-2019
639939 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, על פי החלטה 1591 שטח העסקה 13036.0 מ"ר בישוב בית גמליאל.26-09-2019
639005 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 755.0 מ"ר בישוב מכמרת.26-09-2019
639809 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 552.0 מ"ר בישוב אום בטין.25-09-2019
639810 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 723.0 מ"ר בישוב אל סייד.25-09-2019
639811 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 1017.0 מ"ר בישוב חורה.25-09-2019
639812 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבנייה פרטית שטח העסקה 792.0 מ"ר בישוב חורה.25-09-2019
gov