התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
633205 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 145 שטח העסקה 1101.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633206 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי-מגרש 149 שטח העסקה 955.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633207 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 159 שטח העסקה 1304.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633208 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 143 שטח העסקה 1318.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633209 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי-מגרש 100 שטח העסקה 1004.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633210 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 146 שטח העסקה 1168.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633211 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מגורים אחד שטח העסקה 462.0 מ"ר בישוב גבתון.18-04-2019
633212 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, מגורי עובדים שטח העסקה 90.0 מ"ר בישוב עין יהב.18-04-2019
633213 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 126 שטח העסקה 1043.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633214 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה חד משפחתית שטח העסקה 450.0 מ"ר בישוב נחל אבנת.18-04-2019
633215 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה חד משפחתית שטח העסקה 423.0 מ"ר בישוב נחל אבנת.18-04-2019
633216 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, בי"ס "יוובלים" שטח העסקה 15490.0 מ"ר בישוב גבעת חיים מאוחד.18-04-2019
633217 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 134 שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633218 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 142 שטח העסקה 1083.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633219 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי-מגרש 116 שטח העסקה 1297.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633220 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 108 שטח העסקה 469.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633221 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 135 שטח העסקה 1031.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633222 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 140 שטח העסקה 1052.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633223 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה חד משפחתית שטח העסקה 406.0 מ"ר בישוב נחל אבנת.18-04-2019
633224 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 132 שטח העסקה 960.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633225 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 164 שטח העסקה 965.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633226 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי-מגרש 148 שטח העסקה 1388.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633227 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 137 שטח העסקה 1031.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633228 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 147 שטח העסקה 1014.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633229 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 138 שטח העסקה 1097.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633230 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 156 שטח העסקה 901.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633231 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 139 שטח העסקה 1133.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633232 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 136 שטח העסקה 1032.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633233 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי-מגרש 163 שטח העסקה 1093.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633234 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי - מגרש 119 שטח העסקה 806.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633235 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 160 שטח העסקה 1231.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633236 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי-מגרש 155 שטח העסקה 1070.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633237 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי - מגרש 150 שטח העסקה 863.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633238 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי - מגרש 157 שטח העסקה 1088.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633239 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מעלה גלבע.18-04-2019
633240 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 979.0 מ"ר בישוב עין יהב.18-04-2019
633241 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 144 שטח העסקה 1215.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633242 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 128 שטח העסקה 763.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633243 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 130 שטח העסקה 923.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633244 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 124 שטח העסקה 594.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633245 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 133 שטח העסקה 1063.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633246 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי מגרש 141 שטח העסקה 1006.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633247 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב כפר קיש.18-04-2019
633248 פעיל תעשיה ומלאכה מכר ללא הסכם פיתוח, תעשייה שטח העסקה 1864.0 מ"ר בישוב ראש העין.18-04-2019
633249 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרדים שטח העסקה 85.0 מ"ר בישוב נטעים.18-04-2019
633251 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור דלתות אלומיניום וקירות מסך שטח העסקה 900.0 מ"ר בישוב סחנין.18-04-2019
633252 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי- מגרש 127 שטח העסקה 859.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633253 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי - מגרש 162 שטח העסקה 1080.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633254 פעיל מגורים הסכם פיתוח לחכר, עמיחי-מגרש 158 שטח העסקה 1122.0 מ"ר בישוב עמיחי.18-04-2019
633285 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לעיבוד בשר שטח העסקה 4820.0 מ"ר בישוב דלתון.18-04-2019
633286 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור מיץ תפוחים מותסס שטח העסקה 1527.0 מ"ר בישוב מ.א. מרום גליל.18-04-2019
633287 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב בצת.18-04-2019
633288 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 469.0 מ"ר בישוב גורנות הגליל.18-04-2019
633289 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 418.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633290 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 421.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633291 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 422.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633292 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 408.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633293 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 415.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633294 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 425.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633295 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 401.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633296 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 408.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633297 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 423.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633298 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 425.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633299 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 416.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633300 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633301 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 410.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633302 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 415.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633303 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 407.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633304 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 418.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633305 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 413.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633306 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 415.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633307 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 402.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633308 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 401.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633309 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 405.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633310 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 403.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633311 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 426.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633312 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 415.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633313 פעיל בניה לא רוויה חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים שטח העסקה 124942.0 מ"ר בישוב רגבים.18-04-2019
633314 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגרש מבונה שטח העסקה 605.0 מ"ר בישוב אבן מנחם.18-04-2019
633315 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב כפר קיש.18-04-2019
633316 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב יובל.18-04-2019
633317 פעיל מגורים ד חכירה ללא הסכם פיתוח, בנייה רוויה שטח העסקה 4347.0 מ"ר בישוב אור יהודה.18-04-2019
633318 פעיל מגורים ד חכירה ללא הסכם פיתוח, בנייה רוויה שטח העסקה 4330.0 מ"ר בישוב אור יהודה.18-04-2019
633319 פעיל מגורים ד חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה רוויה שטח העסקה 4367.0 מ"ר בישוב אור יהודה.18-04-2019
633147 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, קרית מד"א שטח העסקה 17370.0 מ"ר בישוב רמלה.17-04-2019
633148 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 847.0 מ"ר בישוב חורה.17-04-2019
633149 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 1098.0 מ"ר בישוב אל סייד.17-04-2019
633150 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית עם חזית מסחרית שטח העסקה 795.0 מ"ר בישוב לקיה.17-04-2019
633151 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 719.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.17-04-2019
633152 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית עם חזית מסחרית + תיירות שטח העסקה 994.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.17-04-2019
633153 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - בית מגורים אחד שטח העסקה 4865.0 מ"ר בישוב כפר סירקין.17-04-2019
633154 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 842.0 מ"ר בישוב אל סייד.17-04-2019
633155 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 702.0 מ"ר בישוב לקיה.17-04-2019
633156 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 806.0 מ"ר בישוב אל סייד.17-04-2019
633157 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 886.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.17-04-2019
633158 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 812.0 מ"ר בישוב אל סייד.17-04-2019
633159 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 801.0 מ"ר בישוב אל סייד.17-04-2019
633160 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 823.0 מ"ר בישוב חורה.17-04-2019
633161 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 845.0 מ"ר בישוב חורה.17-04-2019
633162 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קיט שטח העסקה 244.0 מ"ר בישוב לימן.17-04-2019
633163 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית עם חזית מסחרית שטח העסקה 805.0 מ"ר בישוב סעווה.17-04-2019
633164 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו שני שנאים שטח העסקה 58.0 מ"ר בישוב ירוחם. גוש 39916 חלקה 15 לפי חוו"ד יועמ"ש מרחב דרום לעניין ההתקשרות הנ"ל כי הספק הוא ספק יחיד: "בהתאם למצב הדברים בפועל, חברת החשמל הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר טרנספורמציה".17-04-2019
633165 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו שני שנאים שטח העסקה 63.0 מ"ר בישוב ירוחם. גוש 39916 חלקה 15 לפי חוו"ד יועמ"ש מרחב דרום לעניין ההתקשרות הנ"ל כי הספק הוא ספק יחיד: "בהתאם למצב הדברים בפועל, חברת החשמל הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר טרנספורמציה".17-04-2019
633166 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, תעסוקה שטח העסקה 25287.0 מ"ר בישוב בית חלקיה.17-04-2019
633167 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ בנאות לון שטח העסקה 42537.0 מ"ר בישוב באר שבע.17-04-2019
633034 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, מבני קייט שטח העסקה 80.0 מ"ר בישוב מכמרת.16-04-2019
633035 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 349.0 מ"ר בישוב איתן.16-04-2019
633036 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 580.0 מ"ר בישוב תאשור.16-04-2019
633037 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 576.0 מ"ר בישוב תל תאומים.16-04-2019
633038 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רשפים.16-04-2019
633039 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א' שטח העסקה 6073.0 מ"ר בישוב עפר.16-04-2019
633040 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 3 מבני קייט בנחלה שטח העסקה 80.0 מ"ר בישוב עפר.16-04-2019
633041 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א, שטח העסקה 7539.0 מ"ר בישוב בנימינה-ג.עדה.16-04-2019
633042 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, כניסה להחלטה 1591 שטח העסקה 9000.0 מ"ר בישוב בצת.16-04-2019
633043 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה שטח העסקה 3229.0 מ"ר בישוב אוהד.16-04-2019
633044 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, יח"ד אחת שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חלץ.16-04-2019
633045 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, יח"ד אחת שטח העסקה 1045.0 מ"ר בישוב בית חרות.16-04-2019
633046 פעיל בניה לא רוויה חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1209.0 מ"ר בישוב קרית טבעון.16-04-2019
633047 פעיל מסחר ושרותים אחרים חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר.משרדים משלוב עם מגורים שטח העסקה 205.0 מ"ר בישוב באר שבע.16-04-2019
633048 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות להחלטה 1591 שטח העסקה 3172.0 מ"ר בישוב אוהד.16-04-2019
633049 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.16-04-2019
633051 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.16-04-2019
633052 פעיל מסחר ושרותים אחרים הרשאה לשימוש, מקבץ דיור ומסחר שטח העסקה 2259.0 מ"ר בישוב רחובות.16-04-2019
633053 פעיל אגמים הרשאה לשימוש, מאגר מים שטח העסקה 591480.0 מ"ר בישוב מ.א. אשכול.16-04-2019
633054 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, משרד בנחלה שטח העסקה 71.0 מ"ר בישוב שדה יצחק.16-04-2019
633055 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 609.0 מ"ר בישוב לבנים.16-04-2019
632979 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור ושיווק של מוצרים מלוחים מתוקים שטח העסקה 25027.0 מ"ר בישוב נצרת עלית.15-04-2019
632980 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו - 2 שנאים שטח העסקה 82.0 מ"ר בישוב ביתר עילית.15-04-2019
632981 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו שנאי אחד שטח העסקה 76.0 מ"ר בישוב ערד. גוש 38257 חלקה 18 לפי חוות דעת יועת משפטי של מרחב דרום לעניין ההתקשרות הנ"ל כי הספק הוא ספק יחיד: "בהתאם למצב הדברים בפועל, חברת החשמל הינה בבחינת ספק יחיד המסוגל לבצע את ההתקשרות לצורך הקמת חדר טרנספורמציה".15-04-2019
632982 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך מגרש לפי החלטת מעצה 1592 שטח העסקה 402.0 מ"ר בישוב להבות חביבה.15-04-2019
632983 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, ע"פ החלטה 1591 במסגרת העברת זכויות שטח העסקה 11224.0 מ"ר בישוב כפר מימון.15-04-2019
632984 פעיל מגורים מכר ללא הסכם פיתוח, מגורים עם חזית מסחרית שטח העסקה 14.0 מ"ר בישוב תל אביב יפו.15-04-2019
598021 פעיל מרעה חורש השכרות עונתיות, שטחי מרעה שטח העסקה 750717.0 מ"ר בישוב מצר.14-04-2019
632892 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 251.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-04-2019
632893 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 105.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-04-2019
632894 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 300.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-04-2019
632895 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 253.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-04-2019
632896 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 111.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-04-2019
632897 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 86.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-04-2019
632898 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב צבעון.14-04-2019
632899 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 921 שטח העסקה 26.0 מ"ר בישוב קרית שמונה.14-04-2019
632900 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה מגרש 908 שטח העסקה 44.0 מ"ר בישוב קרית שמונה.14-04-2019
632901 פעיל חשמל - שנאים חדר אחד חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה- 915 שטח העסקה 18.0 מ"ר בישוב קרית שמונה.14-04-2019
632902 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 1850.0 מ"ר בישוב אודים.14-04-2019
632904 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 69.0 מ"ר בישוב ירוחם.14-04-2019
632905 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 39.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-04-2019
632906 פעיל בניה דו-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, 2 יח"ד שטח העסקה 695.0 מ"ר בישוב גדרה.14-04-2019
632907 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, הרחבה שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב חזון.14-04-2019
632908 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א שטח העסקה 10719.0 מ"ר בישוב שדה יצחק.14-04-2019
632909 פעיל מתקני מים חכירה ללא הסכם פיתוח, מתקני מים שטח העסקה 342.0 מ"ר בישוב ראשון לציון.14-04-2019
632910 פעיל אחר - תרבות חכירה ללא הסכם פיתוח, אולם תרבות שטח העסקה 945.0 מ"ר בישוב שדרות.14-04-2019
632911 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 277.0 מ"ר בישוב אילת.14-04-2019
632912 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 86.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-04-2019
632833 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אילת השחר.11-04-2019
632834 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, תל תאומים נחלה 47 שטח העסקה 6846.0 מ"ר בישוב תל תאומים.11-04-2019
632835 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 351.0 מ"ר בישוב מרחביה קבוץ.11-04-2019
632836 פעיל שרותים ציבוריים חכירה ללא הסכם פיתוח, בית שימוש ציבורי שטח העסקה 143.0 מ"ר בישוב עכו.11-04-2019
632837 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 407.0 מ"ר בישוב מרחביה קבוץ.11-04-2019
632838 פעיל חניון הרשאה לשימוש, חניון לרכב כבד שטח העסקה 38474.0 מ"ר בישוב ירוחם.11-04-2019
632839 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשייה שטח העסקה 1769.0 מ"ר בישוב נחשון.11-04-2019
632840 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 480.0 מ"ר בישוב שדה נחום.11-04-2019
632841 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, בית אבות שטח העסקה 5500.0 מ"ר בישוב בני דרור.11-04-2019
632842 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית- בית מגורים שטח העסקה 532.0 מ"ר בישוב תל שבע.11-04-2019
632843 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב איתן.11-04-2019
632844 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, קליית פיצוחים וקפה טחינה תבלינים ופי שטח העסקה 1135.0 מ"ר בישוב סחנין.11-04-2019
632845 פעיל בתי ספר ומוסדות מדע חכירה ללא הסכם פיתוח, מכללת חמדת הדרום שטח העסקה 14701.0 מ"ר בישוב מ.א. שדות נגב.11-04-2019
632831 פעיל התקשרות עם חברת בזק , המשמשת חברת הניהול בבניין מטה רשות מקרקעי ישראל, ברחוב הצבי 15 בירושלים , המטפלת בחיובי אנרגיה , חשמל ומים , במתן שירותי ניקיון ואחזקה , בניהול ותחזוקה של השטחים המשותפים בבניין ועוד .10-04-2019
632832 פעיל שירותי תחזוקה למרכזיות טלפון10-04-2019
598241 פעיל מרעה בתה השכרות עונתיות, שטחי מרעה שטח העסקה 3702481.0 מ"ר בישוב בת שלמה.09-04-2019
632770 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 506.0 מ"ר בישוב כפר קיש.09-04-2019
632771 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, יחידת אירוח שטח העסקה 35.0 מ"ר בישוב באר-מילכה.09-04-2019
632774 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 28653.0 מ"ר בישוב חדרה.09-04-2019
632775 פעיל אחר - חקלאות מכר ללא הסכם פיתוח, קרקע תמורה - ייעוד חקלאי שטח העסקה 48030.0 מ"ר בישוב מ.א. אל קסום.09-04-2019
632776 פעיל אחר - חקלאות מכר ללא הסכם פיתוח, תיק תמורה - ייעוד חקלאי שטח העסקה 120000.0 מ"ר בישוב ערערה בנגב.09-04-2019
632777 פעיל חקלאות מכר ללא הסכם פיתוח, קרקע תמורה - ייעוד חקלאי. שטח העסקה 74006.0 מ"ר בישוב ערערה בנגב.09-04-2019
632778 פעיל אחר - חקלאות מכר ללא הסכם פיתוח, תיק תמורה - ייעוד חקלאי שטח העסקה 50073.0 מ"ר בישוב ללא תחום שיפוט דרום.09-04-2019
632779 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מקצועי שטח העסקה 735.0 מ"ר בישוב שדה יעקב.09-04-2019
632780 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, בתי קייט שטח העסקה 75.0 מ"ר בישוב נחם.09-04-2019
632781 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 252 הרחבת שפיר שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב שפיר.09-04-2019
632782 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 540.0 מ"ר בישוב פטיש.09-04-2019
632783 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 1908.0 מ"ר בישוב בנימינה-ג.עדה.09-04-2019
632784 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד 1 שטח העסקה 3256.0 מ"ר בישוב בית יצחק-שער חפר.09-04-2019
632785 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 1010.0 מ"ר בישוב עשרת.09-04-2019
632786 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 580.0 מ"ר בישוב תאשור.09-04-2019
632787 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, מפעל תעשייתי שטח העסקה 1006.0 מ"ר בישוב נתניה.09-04-2019
632788 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 928.0 מ"ר בישוב רהט.09-04-2019
632789 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, מג' 7 - מחסני עמיר שטח העסקה 1394.0 מ"ר בישוב עין הבשור.09-04-2019
632790 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, מג' 3,4 - מגרשי תעשיה שטח העסקה 2107.0 מ"ר בישוב עין הבשור.09-04-2019
632791 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 1878.0 מ"ר בישוב עתלית.09-04-2019
632792 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 449.0 מ"ר בישוב מרחביה קבוץ.09-04-2019
632794 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 809.0 מ"ר בישוב תל שבע.09-04-2019
632795 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 900.0 מ"ר בישוב שגב שלום.09-04-2019
632796 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב תל שבע.09-04-2019
632797 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב תל שבע.09-04-2019
632798 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית - בית מגורים שטח העסקה 817.0 מ"ר בישוב תל שבע.09-04-2019
632799 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 505.0 מ"ר בישוב כפר קיש.09-04-2019
632800 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב כפר קיש.09-04-2019
632801 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, תחנת דלק ושרותי דרך עין הבשור שטח העסקה 2764.0 מ"ר בישוב עין הבשור.09-04-2019
632802 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב בצת.09-04-2019
632803 פעיל תעשיה - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשייה שטח העסקה 919.0 מ"ר בישוב נחשון.09-04-2019
gov