התקשרויות בפטור ממכרז

​​בדף זה תמצאו התקשרויות בפטור ממכרז וכוונות להתקשרויות בפטור המפורסמות על ידי רשות מקרקעי ישראל באתר מינהל הרכש. כדי לחפש התקשרויות אלו היכנסו לאתר מינהל הרכש ללשונית "הודעות פטור", בחרו בסעיף "מפרסם" את "רשות מקרקעי ישראל" ובסעיף "תקנות" בחרו "התקשרות עם ספק יחיד" – תקנה (3) 29 או "התקשרות לביצוע מיזם משותף ללא כוונת רווח" – תקנה (3) 30, או קריטריונים נוספים לבחירתכם. ​

 
מספרסטטוסשםתאריך פרסום
638352 פעיל אחר - שרותים ציבוריים הסכם פיתוח לחכר, מוסד ציבורי-דיור מוגן לזכאים שטח העסקה 3357.0 מ"ר בישוב ירושלים.18-08-2019
638353 פעיל גני-ילדים חכירה ללא הסכם פיתוח, גני ילדים שטח העסקה 2672.0 מ"ר בישוב מכחול.18-08-2019
638354 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 997.0 מ"ר בישוב רהט.18-08-2019
638355 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור מבנים יבילים שטח העסקה 5088.0 מ"ר בישוב קרית ארבע.18-08-2019
638357 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, גנ"י.מעונות יום.ביה"ס. ביה"כ.מועדון שטח העסקה 6270.0 מ"ר בישוב נוקדים.18-08-2019
604521 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה- בעל שטח העסקה 18930.0 מ"ר בישוב חגור.15-08-2019
628254 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, מכרז עודפי עפר -כנף שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב כנף. גוש 201000 חלקה 15 מדובר בעסקה לפינוי עודפי עפר במושב כנף בחלקה בתל פארס לצורך הכשרת השטח לשתילה .מדובר בחומר טבעי חרסיתי , ובזלת בכמות של 1,200 קו"ב, הבזלת מעורבבת בתוך הערימות.מחיר וסוג החומר הינו 20.75 ש"ח לקו"ב לפי מחירון חומרי גלם עדכני .15-08-2019
638158 פעיל מטע-בעל או בהשקאת עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, מטעים ו/או גידולים חקלאים אחרים. שטח העסקה 11800.0 מ"ר בישוב כנרת מושבה.15-08-2019
638159 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קייט שטח העסקה 65.0 מ"ר בישוב תרום.15-08-2019
638160 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, מגורי עובדים זרים למשק 20 פארן שטח העסקה 80.0 מ"ר בישוב פארן.15-08-2019
638161 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, מגורי עובדים למשק 84 עין יהב שטח העסקה 74.0 מ"ר בישוב עין יהב.15-08-2019
638162 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, הקמת מפעל לייצור מוצרי מזון קפואים שטח העסקה 2684.0 מ"ר בישוב ירושלים.15-08-2019
638163 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מסלות.15-08-2019
638164 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 498.0 מ"ר בישוב מסלות.15-08-2019
638165 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, יח"ד אחת שטח העסקה 530.0 מ"ר בישוב עזריאל.15-08-2019
638166 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 3558.0 מ"ר בישוב עין יעקב.15-08-2019
638167 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב כרם עמי (אליאב, חרוב).15-08-2019
638168 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 510.0 מ"ר בישוב שבי דרום.15-08-2019
638169 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 511.0 מ"ר בישוב נטע (מירשם).15-08-2019
638170 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב כרם עמי (אליאב, חרוב).15-08-2019
638171 פעיל מרעה עשבני השכרות עונתיות, מרעה שטח העסקה 3051258.0 מ"ר בישוב מ.א. לכיש.15-08-2019
638172 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 512.0 מ"ר בישוב מלילות.15-08-2019
638173 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 601.0 מ"ר בישוב אשחר.15-08-2019
638174 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 601.0 מ"ר בישוב אשחר.15-08-2019
638175 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב אשחר.15-08-2019
638176 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 7723.0 מ"ר בישוב אלי-עד.15-08-2019
638177 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.15-08-2019
638178 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגרש 2010 לבניה עצמית שטח העסקה 409.0 מ"ר בישוב ביר אל מכסור.15-08-2019
638179 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.15-08-2019
638180 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 1796.0 מ"ר בישוב בני נצרים.15-08-2019
638239 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, כביש 71 צומת יששכר- בית שאן שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב בית שאן. גוש 22861 חלקה 8 מדובר בעסקה לפינוי עודפי עפר שיווצרו כתוצאה של הקמת פרויקט מטעם נתיבי ישראל החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע"מ למטרת הקמת כביש 71 בקטע בין יששכר לבית שאן. מדובר בחומר חמרה לגינה וחממות ולפי מחירון חומרי גלם עדכני, מחיר סוג החומר הינו 9.45 ש"ח לקוב.15-08-2019
638241 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 400.0 מ"ר בישוב הגושרים.15-08-2019
638242 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 8960.0 מ"ר בישוב ברוכין.15-08-2019
638243 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 3 שנאים שטח העסקה 82.0 מ"ר בישוב ירושלים.15-08-2019
638244 פעיל חשמל - שנאים שלושה שנאים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה 3 שנאים שטח העסקה 77.0 מ"ר בישוב ירושלים.15-08-2019
638245 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו שני שנאים שטח העסקה 60.0 מ"ר בישוב מ.א. רמת נגב.15-08-2019
638246 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרפו שני שנאים שטח העסקה 59.0 מ"ר בישוב מ.א. רמת נגב.15-08-2019
638247 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב חולתה.15-08-2019
638248 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב אל רום.15-08-2019
638249 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב אל רום.15-08-2019
638250 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 493.0 מ"ר בישוב עמיר.15-08-2019
638251 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב עמיר.15-08-2019
638252 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב עמיר.15-08-2019
638253 פעיל חשמל - שנאים שני חדרים חכירה ללא הסכם פיתוח, חדר טרנספורמציה שטח העסקה 32.0 מ"ר בישוב נוף הגליל(נצרת עילית). גוש 17471 חלקה 28 מדובר בהקצאת קרקע לטובת חברת החשמל למטרת הקמת חדר שנאים בגוש 17471 חלק מחלקה 28, מגרש 725 בשטח של 32 מ"ר בנוף הגליל. על שטח הבקשה חלה תכנית מס' ג/10278 בתוקף בייעוד שצ"פ. התחנה מיועדת לחדר עם שני שנאים.15-08-2019
638254 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסדות ציבור שטח העסקה 1900.0 מ"ר בישוב מנשית זבדה.15-08-2019
638255 פעיל בתי-עלמין חכירה ללא הסכם פיתוח, בית עלמין שטח העסקה 7047.0 מ"ר בישוב עראמשה.15-08-2019
638256 פעיל גידולי שדה - בעל השכרות עונתיות, גידולי שדה- בעל שטח העסקה 39000.0 מ"ר בישוב מ.א. עמק לוד.15-08-2019
638257 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר שטח העסקה 2000.0 מ"ר בישוב ראשון לציון.15-08-2019
638258 פעיל מרעה בתה השכרות עונתיות, מרעה בתה שטח העסקה 155000.0 מ"ר בישוב כפר טרומן.15-08-2019
638259 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 2323.0 מ"ר בישוב גן שורק.15-08-2019
638260 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים עם חזית מסחרית שטח העסקה 1131.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.15-08-2019
638261 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית שטח העסקה 946.0 מ"ר בישוב שגב שלום.15-08-2019
638264 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 927.0 מ"ר בישוב תראבין א-צאנע.15-08-2019
638266 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 808.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.15-08-2019
638267 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 837.0 מ"ר בישוב אום בטין.15-08-2019
638268 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 616.0 מ"ר בישוב דריג'את.15-08-2019
638270 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 906.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.15-08-2019
638271 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 5269.0 מ"ר בישוב רם און.15-08-2019
638272 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, הקמת מפעל לייצור ועיבוד מוצרי דגים שטח העסקה 2704.0 מ"ר בישוב ירושלים.15-08-2019
638283 פעיל התקשרות עם חברת "אס. פי. דאטה בע"מ" לצורך רכישת בנק שעות ל - QLIKVIEW .15-08-2019
638119 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים בנחלה חלקה א שטח העסקה 21164.0 מ"ר בישוב מגדים.14-08-2019
638120 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב חזון.14-08-2019
638121 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עפ"י הוראות סימן ז' לפרק משנה 8.3 שטח העסקה 9995.0 מ"ר בישוב משמר אילון.14-08-2019
638122 פעיל חוף רחצה הרשאה לשימוש, חופי ים שטח העסקה 254751.0 מ"ר בישוב אילת.14-08-2019
638123 פעיל תחנת חשמל חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת חשמל בית הלוחם שטח העסקה 7541.0 מ"ר בישוב באר שבע.14-08-2019
638124 פעיל תעשיה ומסחר (תעסוקה) חכירה ללא הסכם פיתוח, מסחר ותעסוקה שטח העסקה 2650.0 מ"ר בישוב רמת גן.14-08-2019
638125 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, שתי יחידות דיור שטח העסקה 1800.0 מ"ר בישוב שילת.14-08-2019
638126 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מבנים ומוסות ציבור שטח העסקה 1383.0 מ"ר בישוב כעביה-טבאש-חג'אג'רה.14-08-2019
638127 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 1190.0 מ"ר בישוב כעביה-טבאש-חג'אג'רה.14-08-2019
638128 פעיל שטח ספורט חכירה ללא הסכם פיתוח, ספורט שטח העסקה 2380.0 מ"ר בישוב כעביה-טבאש-חג'אג'רה.14-08-2019
638059 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 593.0 מ"ר בישוב לבנים.13-08-2019
638060 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה חד-משפחתית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אורנית.13-08-2019
638061 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, בניה חד-משפחתית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב אורנית.13-08-2019
638062 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב אבטין.13-08-2019
638063 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 351.0 מ"ר בישוב אבטין.13-08-2019
638064 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב אבטין.13-08-2019
638065 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, מגורים שטח העסקה 350.0 מ"ר בישוב אבטין.13-08-2019
638066 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות להחלטה לפי פרק 8.3 סעיף ז' שטח העסקה 10350.0 מ"ר בישוב דקל.13-08-2019
638067 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נטועה- נחלה 101 שטח העסקה 756.0 מ"ר בישוב נטועה.13-08-2019
638068 פעיל תעשיה ומלאכה בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, בית מלאכה שטח העסקה 75.0 מ"ר בישוב אביחיל.13-08-2019
638069 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, ייצור מזרנים ומיטות שטח העסקה 4401.0 מ"ר בישוב קדומים.13-08-2019
638070 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים עם חזית מסחרית שטח העסקה 847.0 מ"ר בישוב אל סייד.13-08-2019
638071 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 999.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.13-08-2019
638072 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 1796.0 מ"ר בישוב בני נצרים.13-08-2019
638073 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 974.0 מ"ר בישוב אל סייד.13-08-2019
638074 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בניה פרטית - בית מגורים שטח העסקה 912.0 מ"ר בישוב אבו קרינאת.13-08-2019
638075 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, מסעדה שטח העסקה 263.0 מ"ר בישוב לימן.13-08-2019
638076 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב בצת.13-08-2019
638077 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רשפים.13-08-2019
638078 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב כרם עמי (אליאב, חרוב).13-08-2019
638079 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.13-08-2019
638080 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת מגורים בנחלה שטח העסקה 7900.0 מ"ר בישוב אלי-עד.13-08-2019
638081 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 2 יחידות אירוח שטח העסקה 111.0 מ"ר בישוב שבי דרום.13-08-2019
638082 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 1133.0 מ"ר בישוב שגב שלום.13-08-2019
638083 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 746.0 מ"ר בישוב שלומית.13-08-2019
638084 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות המגורים בחלקה א' שטח העסקה 1201.0 מ"ר בישוב עין הבשור.13-08-2019
638085 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, בצת- נחלה 253 שטח העסקה 9000.0 מ"ר בישוב בצת.13-08-2019
638086 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים אחד שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב ירחיב.13-08-2019
638087 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 9000.0 מ"ר בישוב בצת.13-08-2019
638088 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, הצטרפות להחלטה לפי פרק 8.3 סעיף ז שטח העסקה 10403.0 מ"ר בישוב דקל.13-08-2019
638090 פעיל בניה דו-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, 2 יח"ד שטח העסקה 580.0 מ"ר בישוב גדרה.13-08-2019
638091 פעיל בניה דו-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, 2 יח"ד שטח העסקה 604.0 מ"ר בישוב גדרה.13-08-2019
638092 פעיל בניה דו-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, 2 יח"ד שטח העסקה 582.0 מ"ר בישוב גדרה.13-08-2019
638093 פעיל בניה דו-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, 2 יח"ד שטח העסקה 602.0 מ"ר בישוב גדרה.13-08-2019
638094 פעיל בניה דו-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, 2 יח"ד שטח העסקה 629.0 מ"ר בישוב גדרה.13-08-2019
638095 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 381 שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).13-08-2019
638115 פעיל התקשרות עם רט"ג למימון תוספת שמירה בשער בחוף פלמחים למניעת גישת כלי רכב והשלכת פסולת באתר .13-08-2019
637977 פעיל עודפי עפר וחפירה הרשאה לשימוש, עודפי עפר שטח העסקה 10476.0 מ"ר בישוב כפר יונה. גוש 8120 חלקה 286 בהתאם לחוו"ד של גיאולוג מתאריך 17.06.2019 ואישורו של עו"ד ישי לוי מהאגף המשפטי בתאריך 30.06.2019.12-08-2019
637982 פעיל תחבורה, אחסנה ושרותים הנדסיים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחנת שאיבה שטח העסקה 30.0 מ"ר בישוב טפחות.12-08-2019
637983 פעיל מסחר בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, סטודיו שטח העסקה 38.0 מ"ר בישוב כפר יהושע.12-08-2019
637984 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, חדר אוכל וקייטרינג מסחרי שטח העסקה 1175.0 מ"ר בישוב אילות.12-08-2019
637985 פעיל תיירות - מגזר חקלאי הרשאה לשימוש, מבני דירות אירוח שטח העסקה 260.0 מ"ר בישוב אילות.12-08-2019
637986 פעיל תיירות - מגזר חקלאי חכירה ללא הסכם פיתוח, יחידות אירוח בבית הארחה שטח העסקה 7941.0 מ"ר בישוב אילות.12-08-2019
637987 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לעבודות מתכת שטח העסקה 12112.0 מ"ר בישוב ירוחם.12-08-2019
637988 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור ברזל לבניין שטח העסקה 5000.0 מ"ר בישוב קרית שמונה.12-08-2019
637989 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מכון מחקר ים המלח שטח העסקה 2300.0 מ"ר בישוב מ.א. תמר.12-08-2019
637990 פעיל עבודים חקלאיים לתקופה ארוכה חכירה ללא הסכם פיתוח, עיבודים חקלאיים לתקופה ארוכה שטח העסקה 4630.0 מ"ר בישוב נס ציונה.12-08-2019
637991 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 6259.0 מ"ר בישוב רם און.12-08-2019
637992 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 2571.0 מ"ר בישוב אלמגור.12-08-2019
637942 פעיל בניה עצמית חכירה ללא הסכם פיתוח, שדרוג חכירה מגרש מגורים 107 שטח העסקה 1926.0 מ"ר בישוב אמונים.11-08-2019
637943 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 1518.0 מ"ר בישוב גת רמון.11-08-2019
637944 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, משבצת חקלאית. שטח העסקה 5776150.0 מ"ר בישוב כפר ורבורג.11-08-2019
637945 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, מגורים הרחבה שטח העסקה 523.0 מ"ר בישוב מכמנים.11-08-2019
637946 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 725.0 מ"ר בישוב יקיר.11-08-2019
637947 פעיל תעשיה ומלאכה חכירה ללא הסכם פיתוח, תעשיה ומלאכה שטח העסקה 4948.0 מ"ר בישוב עכו.11-08-2019
637949 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב כפר גלעדי.11-08-2019
637950 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 447.0 מ"ר בישוב עמיר.11-08-2019
637951 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 314.0 מ"ר בישוב עמיר.11-08-2019
637952 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 486.0 מ"ר בישוב עמיר.11-08-2019
637953 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 470.0 מ"ר בישוב עמיר.11-08-2019
637954 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 487.0 מ"ר בישוב עמיר.11-08-2019
637955 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 403.0 מ"ר בישוב עמיר.11-08-2019
637956 פעיל בתי ספר ומוסדות מדע הרשאה לשימוש, בית ספר + גני ילדים במבנים יבילים שטח העסקה 11056.0 מ"ר בישוב מ.א. רמת נגב.11-08-2019
637957 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, נחלה שטח העסקה 3837.0 מ"ר בישוב כפר פינס.11-08-2019
637858 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 536.0 מ"ר בישוב זרועה.08-08-2019
637859 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת מגורים בנחלה שטח העסקה 9449.0 מ"ר בישוב שאר-ישוב.08-08-2019
637860 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, הרחבה מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רשפים.08-08-2019
637861 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, חד משפחתי שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב רשפים.08-08-2019
637862 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, חד משפחתי שטח העסקה 524.0 מ"ר בישוב תל תאומים.08-08-2019
637863 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, חד משפחתי שטח העסקה 587.0 מ"ר בישוב תל תאומים.08-08-2019
637864 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 50618.0 מ"ר בישוב ירוחם.08-08-2019
637865 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, חלקת המגורים בנחלה שטח העסקה 9000.0 מ"ר בישוב בצת.08-08-2019
637866 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א שטח העסקה 1201.0 מ"ר בישוב עין הבשור.08-08-2019
637867 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 650.0 מ"ר בישוב בית אלפא.08-08-2019
637868 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב טירת צבי.08-08-2019
637869 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 514.0 מ"ר בישוב מירב.08-08-2019
637870 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, בניה עצמית שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב טירת צבי.08-08-2019
637871 פעיל חשמל-טרנספורמטורים חכירה ללא הסכם פיתוח, תחמ"ש נשוט קצרין שטח העסקה 8938.0 מ"ר בישוב שעל.08-08-2019
637872 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 401.0 מ"ר בישוב מרחביה קבוץ.08-08-2019
637873 פעיל מסחר - מגזר חקלאי הסכם פיתוח לחכר, תחנת דלק קיבוץ אילות שטח העסקה 1193.0 מ"ר בישוב אילות.08-08-2019
637874 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 501.0 מ"ר בישוב מסלות.08-08-2019
637875 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלות.08-08-2019
637876 פעיל מגורים הרשאה לשימוש, מגורי עובדים שטח העסקה 112.0 מ"ר בישוב עין יהב.08-08-2019
637877 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 3 מבנה קייט בנחלה שטח העסקה 120.0 מ"ר בישוב מגדים.08-08-2019
637878 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, תעשיה- מגרש 652 שטח העסקה 15210.0 מ"ר בישוב שמיר.08-08-2019
637882 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 604.0 מ"ר בישוב פטיש.08-08-2019
637883 פעיל מגורים הרשאה לתכנון ופיתוח, הרשאה לתכנון ופיתוח בישוב שלומית שטח העסקה 1091950.0 מ"ר בישוב מ.א. אשכול.08-08-2019
637800 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מחלבה - ייצור מוצרי חלב מעזים גבינו שטח העסקה 1017.0 מ"ר בישוב דיר חנא.07-08-2019
637801 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת מגרש 378 שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב בני דקלים (חזן).07-08-2019
637802 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 542.0 מ"ר בישוב מלילות.07-08-2019
637803 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד- נחלה 72 שטח העסקה 7967.0 מ"ר בישוב אלי-עד.07-08-2019
637804 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד- נחלה 77 שטח העסקה 7841.0 מ"ר בישוב אלי-עד.07-08-2019
637805 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד- נחלה 81 שטח העסקה 7636.0 מ"ר בישוב אלי-עד.07-08-2019
637806 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, אליעד- נחלה 95 שטח העסקה 7435.0 מ"ר בישוב אלי-עד.07-08-2019
637807 פעיל תחנות שאיבה וקידוחים הרשאה לשימוש, שיקום שובר גלים בים בחוף אשקלון צפון שטח העסקה 12892.0 מ"ר בישוב אשקלון.07-08-2019
637809 פעיל שטח לבניני ציבור חכירה ללא הסכם פיתוח, מעון יום שטח העסקה 2855.0 מ"ר בישוב תל שבע.07-08-2019
637810 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שטח ציבורי פתוח שטח העסקה 3277.0 מ"ר בישוב תל שבע.07-08-2019
636496 פעיל משק עזר חכירה ללא הסכם פיתוח, משק עזר - יח"ד אחת שטח העסקה 1016.0 מ"ר בישוב עשרת.06-08-2019
637685 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 502.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
637686 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
637687 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 497.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
637688 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 496.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
637689 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 503.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
637690 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.06-08-2019
637691 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 495.0 מ"ר בישוב מסלול.06-08-2019
637693 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, הקמת מבנה תעשייתי ליצור מוצרי מאפה. שטח העסקה 3058.0 מ"ר בישוב ירושלים.06-08-2019
637694 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים בחלקה א של הנחל שטח העסקה 10397.0 מ"ר בישוב דקל.06-08-2019
637695 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 1020.0 מ"ר בישוב אל סייד.06-08-2019
637696 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 1172.0 מ"ר בישוב אל סייד.06-08-2019
637697 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 824.0 מ"ר בישוב אל סייד.06-08-2019
637698 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 153 יהל שטח העסקה 1000.0 מ"ר בישוב יהל.06-08-2019
637699 פעיל בניה עצמית הסכם פיתוח לחכר, בית מגורים בבניה פרטית שטח העסקה 974.0 מ"ר בישוב מכחול.06-08-2019
637700 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, מפעל לייצור עמודים ואלמנטים של מתכת שטח העסקה 3926.0 מ"ר בישוב דימונה.06-08-2019
637701 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 504.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
637702 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 497.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
637704 פעיל בניה חד-משפחתית הסכם פיתוח לחכר, בניית יחידת דיור אחת שטח העסקה 556.0 מ"ר בישוב נטע (מירשם).06-08-2019
637705 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגורים שטח העסקה 500.0 מ"ר בישוב מסלול.06-08-2019
637706 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות המגורים בנחלה שטח העסקה 10373.0 מ"ר בישוב יבול.06-08-2019
637707 פעיל נחלות במשבצת חכירה ללא הסכם פיתוח, עיגון זכויות למגורים שטח העסקה 10277.0 מ"ר בישוב יבול.06-08-2019
637708 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, 5 יח אירוח שטח העסקה 278.0 מ"ר בישוב לימן.06-08-2019
637709 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 399.0 מ"ר בישוב בית אלפא.06-08-2019
637710 פעיל בניה דו-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 453.0 מ"ר בישוב בית אלפא.06-08-2019
637711 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 2178.0 מ"ר בישוב רהט.06-08-2019
637712 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 586.0 מ"ר בישוב רהט.06-08-2019
637713 פעיל שטח ציבורי פתוח חכירה ללא הסכם פיתוח, שצ"פ שטח העסקה 5835.0 מ"ר בישוב רהט.06-08-2019
637714 פעיל קייט בנחלה חכירה ללא הסכם פיתוח, קייט בנחלה 1 ברמות שטח העסקה 135.0 מ"ר בישוב רמות.06-08-2019
637715 פעיל תעשיה ומלאכה הסכם פיתוח לחכר, הקמת בית דפוס דיגיטלי לכל סוגי הנייר שטח העסקה 2694.0 מ"ר בישוב דימונה.06-08-2019
637716 פעיל הרחבה - מושב/קיבוץ הסכם פיתוח לחכר, מגרש 220 בטחה שטח העסקה 580.0 מ"ר בישוב בטחה.06-08-2019
637717 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 507.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
637718 פעיל בניה חד-משפחתית חכירה ללא הסכם פיתוח, שיוך שטח העסקה 499.0 מ"ר בישוב מסלות.06-08-2019
gov