מכרזי מקרקעין

פרסום מכרזי מקרקעין
תוצאות מכרזי מקרקעין
הודעות SMS - פרסום ותוצאות מכרזים
הרשמה לדיוור ישיר
מכרזים על המפה
עקרונות שיטת המכרז להקצאת קרקע במגזר העירוני
תוכנית מחיר למשתכן
התקשרויות בפטור ממכרז  

פרסום מכרזי מקרקעין

​​​​לתשומת לבכם, ​​מכרזי מחיר למשתכן מיועדים ליזמים/קבלנים/חברות בלבד, הרוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור לזכאים.

המכרזים אינם מיועדים לזכאים (רוכשי דירות), והללו אינם משתתפים במכרזים. מידע בדבר הגרלות לזכאים יפורסם בהמשך.​​​​​​​​

 
gov