מכרזי מקרקעין

פרסום מכרזי מקרקעין
תוצאות מכרזי מקרקעין
הודעות SMS - פרסום ותוצאות מכרזים
הרשמה לדיוור ישיר
מכרזים על המפה
עקרונות שיטת המכרז להקצאת קרקע במגזר העירוני
תוכנית מחיר למשתכן
התקשרויות בפטור ממכרז  

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

פרסום מכרזי מקרקעין

​​​​לתשומת לבכם, ​​מכרזי מחיר למשתכן מיועדים ליזמים/קבלנים/חברות בלבד, הרוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור לזכאים.

המכרזים אינם מיועדים לזכאים (רוכשי דירות), והללו אינם משתתפים במכרזים. מידע בדבר הגרלות לזכאים יפורסם בהמשך.​​​​​​​​

 
gov