מכרזי מקרקעין

פרסום מכרזי מקרקעין
תוצאות מכרזי מקרקעין
הודעות SMS - פרסום ותוצאות מכרזים
הרשמה לדיוור ישיר
מכרזים על המפה
עקרונות שיטת המכרז להקצאת קרקע במגזר העירוני
תוכנית מחיר למשתכן
התקשרויות בפטור ממכרז  

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=19DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=20DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=6DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=7DispForm.aspx

פרסום מכרזי מקרקעין

​​​​לתשומת לבכם, ​​מכרזי מחיר למשתכן מיועדים ליזמים, קבלנים וחברות בלבד, הרוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור לזכאים.

המכרזים אינם מיועדים לזכאים (רוכשי דירות), והללו אינם משתתפים במכרזים. מידע בדבר הגרלות לזכאים יפורסם בהמשך.​​​​​​​​

 
gov