מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
תוצאות 50-46 מתוך 50 תוצאות
  37.05B
  הסדרת תחנות דלק בישוביים חקלאיים   |   02/04/2017

  ​​​​דף מידע לפונה - הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים

  להרחבה
  37.06B
  המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים   |   31/05/2016

  ​​​.אגודות חקלאיות רבות טרם איישו את סך הנחלות הנכללות בתחום המשבצת החקלאית בהתאם לתקן מס' הנחלות המאושר. החלטת מועצה מס' 1445 מאפשרת שיווק הנחלות הפנויות בשתי דרכים:

  א. שווק הנחלות הפנויות בישובי הנגב והגליל- כמפורט בנוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת" מס' 03B.37. 

  ב. המרת חלקות המגורים בנחלות הפנויות למגרשי מגורים, בהתאם לכללים המפורטים בנוהל זה.

  להרחבה
  37.07B
  מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים   |   22/05/2017

  ​​​​​​​דף מידע לפונה - בקשה למתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים​

  להרחבה
  38.01B
  חוזי חכירה לדורות לנחלות ולמשבצות חקלאיות במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים   |   28/06/2016
  להרחבה
  38.02B
  שיוך דירות בקיבוץ או במושב שיתופי לפי החלטות 692/751   |   01/05/2018
  להרחבה
 
דף ראשון דף קודם
לעמוד הבא
  
gov