מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 
תוצאות 45-31 מתוך 50 תוצאות
  35.05B
  פיצוי על פי חוק רכישת מקרקעין (חר"מ) ושחרור תמורה על פי חוק נכסי נפקדים (חנ"נ)   |   30/07/2015

  ​​דף מידע לפונה - פיצויי הפקעה כספיים בהתאם לחוק רכישת מקרקעין / שחרור תמורה בהתאם לחוק נכסי נפקדים

  להרחבה
  35.06B
  הקצאת מקרקעין לרשות מקומית בפטור ממכרז לצרכי ציבור   |   14/05/2017

  ​​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת מקרקעין בפטור ממכרז לצורכי ציבור - לרשויות מקומיות בלבדנספח - תדריך תכנון להקצאת קרקעות לצרכי ציבור (באתר משרד הבינוי)

  להרחבה
  35.07B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו על פי חוק, לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת   |   29/01/2017

  ​​​ ​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז - לתאגיד במסגרת תפקידו / לחברה ממשלתית במסגרת הסכם מסגרת   ​

  להרחבה
  35.09B
  הקצאת קרקע בפטור ממכרז לצורך חיפוש, חקירה והפקת משאבי טבע   |   12/07/2016

   

  להרחבה
  35.10B
  הקצאת קרקע בפטור למוסדות ציבור*   |   05/02/2017

  ​​​​*נוהל זה נמצא בתהליך עדכון בעקבות החלטות מועצה חדשות ​

  דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע בפטור ממכרז למוסדות ללא כוונת רווח​​

  להרחבה
  35.12B
  שינוי שטח ההקצאה בעקבות פרצלציה   |   20/11/2016

  ​מטרות הנוהל:

  • ​קביעת תהליך אחיד לעדכון שטח וזכויות בנייה שהשתנו לאחר ההקצאה. 
  • קביעת תהליך אחיד לחישוב תשלום נדרש בעקבות שינויים ב"שטח ההקצאה" או שינוי ב"שטח ההקצאה ובזכויות הבנייה".

  להרחבה
  35.13B
  ביטול עסקאות   |   03/10/2017

  ​​​​​​​​

  להרחבה
  90.04B
  חידוש חכירה במסגרת יובל והיוון חכירה בנכסי מגורים, מוסדות ציבור ותעסוקה במגזר העירוני*   |   03/05/2018

  ​​*​נוהל זה נמצא בתהליך עדכון בעקבות החלטות מועצה חדשות ​

  להרחבה
  90.03B
  העברת זכויות במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור   |   21/11/2018

  ​​דף מידע לפונ​ה: העברת זכויות במקרקעין נכסי מגורים, תעסוקה ומוסדות ציבור​​

  להרחבה
  90.02B
  התחייבות לרישום משכנתא וסילוקה   |   17/09/2018

  ​​​​​​דף מידע לפונה - בקשה למתן כתב התחייבות לרישום משכנתא או ביטולה

  להרחבה
  35.37-21.02B
  אישור זכויות או הודעה על רישום זכויות בנכס   |   30/08/2017
  להרחבה
  36.01MT
  הכנת עסקה במחלקת המיפוי   |   29/05/2017

  ​​​​

  להרחבה
  37.02B
  העברת זכויות בנחלה, משקי עזר, שטחי עיבוד ותעסוקה במשבצת*   |   26/05/2015

  ​​*​נוהל זה נמצא בתהליך עדכון בעקבות החלטות מועצה חדשות ​

  להרחבה
  37.03B
  איוש נחלה פנויה במשבצת   |   24/10/2017

  ​​​​​​​​דף מידע לפונה - איוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים

  להרחבה
  37.04B
  תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה   |   14/05/2017

  ​​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה​

  להרחבה
 
gov