מדיניות

 

 

DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=10DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=11DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=13DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=2DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=3DispForm.aspx
DispForm.aspxhttp://land.gov.il/Lists/CommonServicesList/DispForm.aspx?ID=21DispForm.aspx

נהלים

תוצאות 45-31 מתוך 56 תוצאות
  35.14B
  שינוי ייעוד/ניצול או פיצול מגרש מגורים בבניה נמוכה, תעסוקה ומוסדות ציבור בקרקע עירונית   |   04/02/2018

  ​מטרת הנוהל הינה להסדיר את הבקשות המוגשות לשינוי ייעוד ו/או ניצול , פיצול מגרש בקרקע עירונית בלבד​.

  להרחבה
  35.15B
  תוספת בנייה במגורים (לקבלנים בחוזה פיתוח בלבד), בתעסוקה ובמוסדות ציבור   |   27/03/2019

  ​​​​​​​​​​לדף המידע לפונה​

  להרחבה
  35.16B
  ארכות להסכם פיתוח או למועדי השלמת הבנייה בחוזה חכירה   |   16/12/2018

  ​​​דף מידע לפונה - מתן ארכה להסכם פיתוח או למועדי השלמת בנייה בחוזה חכירה​​

  להרחבה
  35.17B
  מכר נכסי רשות הפיתוח   |   09/04/2018
  35.21B
  בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943   |   15/04/2019

  ​לדף המידע לפונה - בקשה להפקעה מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) - 1943

  להרחבה
  35.37-21.02B
  אישור זכויות או הודעה על רישום זכויות בנכס   |   30/08/2017
  להרחבה
  36.01MT
  הכנת עסקה במחלקת המיפוי   |   29/05/2017

  ​​​​

  להרחבה
  36.02M
  הפעלת מאגר מודדים   |   25/12/2017

  ​​טופס רישום מקוון למאגר מודדים ​

  להרחבה
  37.02B
  העברת זכויות בנחלה, משקי עזר, שטחי עיבוד ותעסוקה במשבצת   |   13/05/2019

  ​​​​​​​​​לדף מידע לפונה - העברת זכויות ב- נחלה, משקי עזר, שטחי עיבוד ותעסוקה במשבצת​​​

  להרחבה
  37.03B
  איוש נחלה פנויה במשבצת   |   20/12/2018

  ​​​​​​​​​דף מידע לפונה - איוש נחלה פנויה במשבצת במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים

  להרחבה
  37.04B
  תעסוקה לא חקלאית ושימושים נלווים בנחלה   |   14/05/2017

  ​​​​דף מידע לפונה - בקשה להקצאת קרקע לתעסוקה לא חקלאית בחלקת המגורים של הנחלה​

  להרחבה
  37.05B
  הסדרת תחנות דלק בישוביים חקלאיים   |   11/06/2019

  ​​​​​דף מידע לפונה - הסדרת תחנות דלק ביישובים חקלאיים

  להרחבה
  37.06B
  המרת נחלות פנויות למגרשי מגורים   |   31/05/2016

  ​​​.אגודות חקלאיות רבות טרם איישו את סך הנחלות הנכללות בתחום המשבצת החקלאית בהתאם לתקן מס' הנחלות המאושר. החלטת מועצה מס' 1445 מאפשרת שיווק הנחלות הפנויות בשתי דרכים:

  א. שווק הנחלות הפנויות בישובי הנגב והגליל- כמפורט בנוהל "איוש נחלה פנויה במשבצת" מס' 03B.37. 

  ב. המרת חלקות המגורים בנחלות הפנויות למגרשי מגורים, בהתאם לכללים המפורטים בנוהל זה.

  להרחבה
  37.07B
  מתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים   |   22/05/2017

  ​​​​​​​דף מידע לפונה - בקשה למתן הרשאה לשימוש בקרקע למטרת מגורי עובדים זרים​

  להרחבה
  37.08B
  שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)   |   28/12/2017

  ​דף מידע לפונה - שימושים לא חקלאיים בקיבוץ (משולב/ חברתי/ נלווה/ יחידות דיור להשכרה/ ביתי)​​
  רשימת הישובים ע"פ הלמ"ס – לצורך קביעת גודל הישוב​​

  להרחבה
 
gov